SecondLife

SecondLife

Virtuaalimaailmaan tutustuminen

OSAAMISTAVOITTEET

- Osaa ladata omalle laitteelleen tarvittavat sovellukset sekä tuntee laitteistovaatimukset
- Osaa luoda avatar-hahmon itselleen
- Osaa siirtyä virtuaalimaailmassa paikasta toiseen
- Osaa käyttää viestimiseen chat-toimintoa ja puhetta
- Hahmottaa miten virtuaalimaailmat voivat toimia oppimisympäristönä


TEEMAT

- Virtuaalimaailmojen opetuskäytön perusteet
- Tekniset toimintaedellytykset
- Ympäristöön kirjautuminen ja perustoiminnot


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Osallistu Second lifessa verkko-opetusjaksolle ja todenna osallistumisesi kuvakaappauksella. Liitä kuva osaamismerkkihakemukseen liitetiedostona.

TAI 

Tee oppimisaihio (esim. video, sarjakuva) aiheesta ʺMiksi ja miten voisin hyödyntää Second Lifea omassa opetuksessani?ʺ. Palautus osaamismerkkihakemuksen liitetiedostona.