Netiketti ja tekijänoikeudet

Netiketti ja tekijänoikeudet

Osaa toimia vastuullisesti verkossa ja tuntee tekijänoikeudet.

OSAAMISTAVOITTEET

- Tuntee netiketin perusperiaatteet.
- Osaa toimia harkiten ja huolellisesti verkossa sekä erilaisia tiedostoja käsitellessä.
- Osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja erilaisia lähteitä.
- Tuntee tekijänoikeuksiin, viestintäsalaisuuteen ja lakiin perustuvat netin perusperiaatteet.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

- Osallistu verkkosessioon ja keskusteluun Oppiminen Online – Facebook ryhmässä Nettiketti ja tekijänoikeudet teeman alla. Ota kuvakaappaus keskustelusta, jossa osallistumisesi näkyy, ja liitä se merkkihakemukseen.

TAI

- Tutustu nettiketistä omassa organisaatiossasi mahdollisesti annettuihin ohjeisiin tai käytänteisiin ja pohdi miten niitä voisi kehittää? Palauta pdf osaamismerkkihakemuksen liitetiedostona.