Verkko-ohjauksen välineet


Verkko-ohjauksen välineet

Osaa hyödyntää verkko-ohjauksen välineitä

OSAAMISTAVOITTEET

- Tuntee viestintävälineiden peruskäytön.
- Osaa jakaa sovellusten avulla ääntä, kuvaa, tekstiä ja linkkejä.
- Osaa ottaa ruutukauppauksen tietokoneen tai mobiilin näytöltä.
- Osaa hyödyntää välineitä verkko-ohjauksessa ja opetuksessa.


TEEMAT

- Viestintävälineiden käyttäminen ohjauksessa ja opetuksessa.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

- Ottaa käyttöön viestintäsovelluksen ja kutsuu ryhmästä keskustelijan/keskustelijoita chat-keskusteluun teemalla ʺMiten tavoittaa nuoret opiskelijat parhaiten?ʺ.
- Osaamismerkkihakemukseen liitetään keskustelusta yksi kuvakaappaus, jossa näkyy molempien nimet. Molemmat osallistujat voivat palauttaa saman kuvan.