Tiedostojen Jako Verkossa

Tiedostojen Jako Verkossa

Tiedostojen Jako Verkossa

OSAAMISTAVOITTEET

- Tuntee yleisimmät tiedostojen jakopalvelut ja osaa kertoa, mitkä niiden keskinäiset erot ovat.
- Tuntee tiedostojen jakamisen eri muodot (julkinen, yksityinen....)
- Ymmärtää, mitä eroa on kansion jakaamisella ja yksittäisen tiedoston jakaamisella.
- Pääsy jaettuun kansioon eri laiteilla.


TEEMAT

- Yleisimmät tiedostojen jakopalvelut.
- Tiedostojen jakamisen muodot.
- Tiedostojen järjestäminen kansioihin.
- Kansiorakenteen muodostaminen.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

- Luo kansio Google Drivessa.
- Jaa tämä kansio vain-luku oikeudella.
- Luo kansioon kaksi Google Dokumentin Asiakirjaa, joista toinen on vain lukuoikeuksin ja toinen avoimilla muokkausoikeuksilla.
- Lisää linkki tähän jaettuun kansioon osaamismerkkihakemukseesi.