Google Lomakkeet

Google Lomakkeet

Googlen kyselylomakkeiden ja verkkotenttien luominen ja jakaminen

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää Google lomakkeiden mahdollisuudet oppimisen ja ohjauksen tukena, projektityöskentelyssä ja tenttityövälineenä sekä osaa luoda jakaa niihin käyttöoikeuksia.


TEEMAT

Googlen kyselylomakkeiden ja verkkotenttien luominen ja jakaminen.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki itse luomaasi julkiseen Google lomakkeeseen ja kerro miten olet sitä käyttänyt.