Optima Admin

Optima Admin

Optima Admin -osaamismerkki on tunnustus henkilön työstä Optima Adminina.

An Optima Admin is a person who has for at least two years performed administration, support and training tasks in an Optima online learning environment. An Optima admin is able to use all Optima management tools and provide Optima training and/or support. In addition, an Optima admin knows how to report the organisation's development needs to Optima's developers at Discendum.

Optima Admin on henkilö, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta Optima verkkoympäristön hallinnointi-, tuki- ja koulutustehtävissä. Optima Admin hallitsee Optiman kaikkien hallintatyökalujen käytön ja kykenee toimimaan Optima-kouluttajana ja/tai -tukihenkilönä. Lisäksi hän tuntee toimintatavan, miten tietoa Optimaan liittyvistä tuotekehitystarpeista voi välittää Optiman kehittäjille Discendumiin.