Selkokieli

Selkokieli

Issued on:

1642377600
Merkin saaja on osallistunut Savonia-ammattikorkeakoulun Selkokieli asiakastyössä (5 op) -kurssille tai vastaavan sisällön liiketoimintakoulutukseen. Koulutuksessa hän on osoittanut osaamisensa ja suorittanut hyväksytysti siihen liittyvät tehtävät.
#asiakasviestintä #kieli #saavutettavuus #selkokieli #suomen #viestintä

Issuer

logo

Savonia-ammattikorkeakoulu

savonia@savonia.fi

Criteria

Selkokieli-osaamismerkin suorittanut hallitsee suomen kielen peruskieliopin, oikeinkirjoituksen ja lauserakenteet. Hän osaa arvioida omaa viestintäänsä ja tietoa saavutettavuudesta ja ymmärtää selkokielen soveltamisalat.

Selkokieli-osaamismerkin suorittanut tunnistaa selkokieltä tarvitsevat erityisryhmät ja osaa käyttää kohderyhmälle sopivimpia viestinnän muotoja. Hän ymmärtää selkokielen eri tasot ja osaa hyödyntää selkokielen periaatteita teksteissä, sanavalinnoissa, rakenteissa, typografiassa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa. Hän osaa suunnitella ja tehdä kirjallisia sekä sähköisiä selkomateriaaleja.

Merkin saaja on osallistunut Savonia-ammattikorkeakoulun Selkokieli asiakastyössä (5 op) -kurssille tai vastaavan sisällön liiketoimintakoulutukseen. Koulutuksessa hän on osoittanut osaamisensa ja suorittanut hyväksytysti siihen liittyvät tehtävät.

Verify recipient