MiB Mentori

MiB Mentori

Myönnetty:

1648166400
Mothers in Business MiB ry on verkosto urasuuntautuneille äideille, joille työn ja perheen yhdistäminen on luonnollinen osa arkea. Me tarjoamme mahdollisuuden työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämiseen ja edistämme äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa.
#coaching #järjestö #mentorointi #osaamisenkehittäminen #yhdistys

Myöntäjä

Mothers in Business MiB ry on verkosto urasuuntautuneille äideille, joille työn ja perheen yhdistäminen on luonnollinen osa arkea. Me tarjoamme mahdollisuuden työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämiseen ja edistämme äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa.


Mothers in Business is a network of talented women from different backgrounds and professional fields. We share a passion for developing skills, advancing our careers and combining work with family life.

Kriteerit

MiB Mentori -osaamismerkin haltija on osallistunut MiB ry:n mentorointiohjelmaan mentorina. Hän on mentoroinut aktoriaan vähintään viidessä mentorointitapaamisessa, auttanut aktoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tukenut aktoria uralla eteenpäin.

Tämän merkin saaja osaa

  • auttaa ja ohjata aktoria omien uratavoitteiden määrittelyssä
  • suunnitella ja muotoilla mentorointiprosessia aktorin henkilökohtaisten uratavoitteiden ja tilanteen mukaisesti
  • tukea aktoria oman osaamisen ja omien vahvuuksien tunnistamisessa
  • ohjata aktoria työnhaussa
  • toimia aktorin tukena työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa

Osaamismerkki on Mothers in Business MiB ry:n myöntämä tunnustus henkilölle, joka toiminut MiB ry:n mentorointiohjelmassa mentorina urahenkiselle äidille. Merkin saaja on osoittanut osaamistaan mentorina toimiessaan ja kehittänyt osaamistaan osallistumalla mentorointiohjelman yhteisiin koulutuksiin sekä hyödyntämällä MiB ry:n mentoroinnin tukimateriaaleja.

Tarkista vastaanottaja