Digistödjare - Mångkulturella handledningsfärdigheter

Digistödjare - Mångkulturella
handledningsfärdigheter

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Tags:

digitaltstöd, handledningsfärdigheter, mångkulturel
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) erbjuder aktörer inom det digitala stödet en möjlighet att verifiera sin kompetens i mångkulturella handledningssituationer inom det digitala stödet. Hanteringen av de mångkulturella handledningsfärdigheter som behövs inom det digitala stödet kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digistödjare – Mångakulturella handledningsfärdigheter.

Kompetensmärket beviljas på basis av de rätta svaren.- eller -