Työelämävalmiuksia partioleiriltä


Työelämävalmiuksia partioleiriltä

Avainsanat:

aikuinen, leiri, partio, partioleiri, pesti, työelämä, työelämätaidot, vaeltaja, vapaaehtoistyö
Työelämävalmiuksia partioleiriltä -osaamismerkkiä voi hakea henkilö, joka on kehittänyt työelämässä tarvittavia valmiuksia leirin aikaisessa vapaaehtoistyötehtävässä eli pestissä. Merkin saanut on pestissä toimimisen lisäksi itse aktiivisesti harjaannuttanut työelämätaitojaan ja reflektoinut oman osaamisensa kehittymistä. Pestissä toimiminen on vaatinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, kykyä oppia uutta ja taitoa ottaa vastaan palautetta.

Merkin saaja:

  • Osaa arvioida ja kehittää toimintaansa pestin aikana.
  • Osaa sanoittaa ja tunnistaa omaa osaamistaan.
  • Pystyy antamaan kannustavaa ja kehittävää palautetta sekä vastaanottamaan palautetta itsekin.
  • Osaa oma-aloitteisesti havainnoida ympäristöään ja ratkoa pulmia ja ongelmatilanteita tarvittaessa.
  • Ymmärtää oman roolinsa leirin tekijänä. Osaa toimia osana monimuotoista ihmisjoukkoa ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.


Voit hakea tätä osaamismerkkiä vain mikäli olet toiminut vapaaehtoisena leiripestissä.

Arvioi seuraavissa kohdissa omaa osaamistasi asteikolla 1-5 miten hyvin hallitset seuraavat kokonaisuudet. Mieti samalla mitkä olisivat omia kehittämiskohtiasi. (*Nämä arviot eivät tule myönnetyssä osaamismerkissä näkyville, ellet itse niin määrittele Openbadge Passport-asetuksissa.)

Kuvaa lyhyesti millainen osaaminen on pestissäsi tarpeen.
Millaista osaamista haluaisit jatkossa saavuttaa tai missä haluaisit kehittyä?
- tai -