PUHUMINEN ENGLISH A2

PUHUMINEN ENGLISH A2

Pieksämäen seutuopisto

seutuopisto@pieksamaki.fi

Tags:

a2, englanti, englantia2, english, englisha2, kielenosaaja, kielitaito, languageproficiency, pieksämäenseutuopisto
Merkki on osoitus englannin kielen puhumisen taidosta taitotasolla A2. Merkin haltija on osallistunut kielikoulutukseen merkin myöntäneessä Pieksämäen seutuopistossa.

Merkin suorittaja osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia rakenteita.

Kielitaidon eurooppalainen viitekehys; käännökset/CEFR translationsMillä kurssilla olet tehnyt osaamismerkin?
- or -