Digituki - Monikulttuuriset ohjaustaidot

Digituki -
Monikulttuuriset ohjaustaidot

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Avainsanat:

digituki, monikulttuurisuus, ohjaustaidot
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tarjoaa digituen toimijoille mahdollisuuden todentaa osaamisensa digituen ohjaustilanteissa. Digituessa kohdataan eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä ja tarvitaan monikulttuurista ohjausosaamista. Tämä osaaminen on mahdollista todentaa Digituen monikulttuuriset ohjaustaidot -osaamismerkin avulla. Merkillä voit osoittaa ymmärtäväsi kieli- ja kulttuuritietoisen ohjaamisen sekä kotoutumisen merkityksen sekä miten digitukijana voit niitä edistää. Osaamismerkki kannustaa ottamaan huomioon ja tunnistamaan moninaisten asiakkaiden kielelliset, kulttuuriset ja kotoutumisen tarpeet paremmin.

Osaamismerkki myönnetään oikeiden vastausten perusteella.Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto.
- tai -