badge Att ta idéerna och möjligheterna till användning Omnia