Kielenosaaja Italiano A1

Kielenosaaja Italiano A1

Etelä-Karjalan kansalaisopisto on yksityinen, säätiön ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos.

Adult Education Centre of South Karelia (EKKO) offers education and training.

Avainsanat:

CEFR, eurooppalainenviitekehys, kielitaito
Kielenosaaja Italiano A1 hallitsee italian kieltä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1. Merkin haltija on osallistunut kielikoulutukseen osaamismerkin myöntäneessä Etelä-Karjalan kansalaisopistossa.

Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Kielitaidon eurooppalainen viitekehys, CEFR translations.Haen Kielenosaaja-merkkiä italian kielestä taitotasolta A1.

- tai -