Myyjä

Myyjä

logo

Osaamiskeskus Kentauri

osaamiskeskus@kentauri.fi

Kentauri on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toimiva nuorisoalan osaamiskeskus. Toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT.

Avainsanat:

myyjä, vapaaehtoinen, vapaaehtoistoiminta, yhdistys
Tämä osaamismerkki on myönnetty henkilölle, joka toimii vapaaehtoisena myyjänä yhdistyksessä.

Tehtäväkuvaus

Myyjä on vapaaehtoinen, joka toimii esimerkiksi varainhankkijana tai myyjänä kioskissa/kahvilassa. Tehtävässä keskeistä on tuotteiden myyminen ja rahankäsittely. Myyjä saa usein koulutuksen tehtäväänsä ja tukea ammattilaisilta toiminnan aikana.

Myyjän tehtävässä korostuvat osaamiset:

  • Asiakaspalvelu
  • Vuorovaikutustaidot
  • Yrittäjämäinen työote
  • Rahankäsittely ja/tai budjetointi
  • Markkinointi

Osaamisen hyödyntäminen

Tätä osaamismerkkiä voi hyödyntää omissa opinnoissa ja työnhaussa. Katso tarkemmat suositukset: osaamiskiekko.fi ja tat.fi/duunikoutsi


Osaamismerkki on kehitetty ja luotu Osaamiskeskus Kentaurissa, ja se on osa valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkiperhettä (versio 1.0). Osaamismerkkiä on haettu erillisellä hakemuksella. Hakemus on merkin liitteenä ja siihen on kuvattu merkin saajan osaaminen.

Viitekehykset:

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/elinikaisen-oppimisen-avaintaidot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot edistävät työllistymistä, sosiaalista osallisuutta, taitoa kestävään elämäntyyliin ja elämänhallintaa sekä aktiivisena kansalaisena tomimista. Eurooppalainen elinikäisen oppimisen viitekehys sisältää kahdeksan avaintaitoa.

Osaaminen 2035

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Raportin lähtökohtana on Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiprosessi, jossa työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet osaamis- ja koulutustarpeita. Raportissa on tunnistettu 10 geneeristä osaamista ja 10 tärkeintä yleistä työelämäosaamista vuonna 2035.

Agenda 2030

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Tavoiteohjelma sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta.


Sinulla siis on osaamista? Hae sille tunnustus!

Ole hyvä ja täytä osaamismerkin hakulomake. Lomakkeen kysymysten avulla kuvaat, mitä osaat. Lomake tulee näkyviin osaamismerkin yhteyteen: täytä siis kentät ajatuksella. Jos haluat, voit pyytää yhdistyksesi tai järjestösi edustajaa täyttämään lomakkeen yhdessä kanssasi.

Hakulomakkeen voi täyttää kokonaan yhdellä istumalla. Lomaketta voi myös täyttää pala kerrallaan ja tallentaa sen välillä luonnoksena. Ota talteen luonnoksen linkki, jolla pääset palaamaan lomakkeelle ja jatkamaan sen täyttämistä.

Kun olet valmis, lähetä lomake arvioitavaksi. Hakulomake luetaan Osaamiskeskus Kentaurissa. Jos hakemus on sellaisenaan valmis hyväksyttäväksi, saat ohjeen osaamismerkin vastaanottamiseen sähköpostiisi noin viikon kuluessa. Jos hakemukseen tarvitaan täydennyksiä, sinuun ollaan yhteydessä sähköpostitse.


Kerro esimerkiksi, millaista palautetta olet saanut toiminnastasi.
Kerro esimerkiksi tiedoistasi, taidoistasi ja asenteistasi.
Jos haluat, pyydä järjestön tai yhdistyksen edustajaa kirjoittamaan tähän lyhyen kuvauksen osaamisestasi ja vahvuuksistasi. Mainitse kentässä myös kuvauksen kirjoittajan nimi ja rooli/asema järjestössä.
Lisää liite, jossa näytät osaamistasi. Voit myös lisätä liitteitä myöhemmin sen jälkeen, kun olet ottanut osaamismerkin vastaan. Liite voi olla esimerkiksi videotallenne, valokuva, tiedote, - työtodistus tai suositus tai jokin muu dokumentti.
- tai -