Digitalt stöd – Handledningsfärdigheter

Digitalt stöd –
Handledningsfärdigheter

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Tags:

digitaltstöd, handledningsfärdigheter
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) erbjuder aktörer inom det digitala stödet en möjlighet att verifiera sin kompetens i handledningssituationer inom det digitala stödet. Hanteringen de handledningsfärdigheter som behövs inom det digitala stödet kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd – Handledningsfärdigheter.

Kompetensmärket Handledningsfärdigheter beviljas antingen baserat på en separat ansökan eller för personer som genomgått utbildningen Färdigheter för stödgivare.Tack för dina svar! Vi behandlar din ansökan inom två veckor.

- or -