Yhdistyksen Puheenjohtaja

Yhdistyksen Puheenjohtaja

logo

Oulun Reumayhdistys ry

oulunreumayhdistys@gmail.com

Oulun Reumayhdistys on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen Reumaliiton jäsenenä toimiva paikallisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki-ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä, sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan. Yhdistys toimii vapaaehtoisten voimin.

Avainsanat:

järjestöt, luottamushenkilö, luottamustoimi, Yhdistystoiminta
Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

KRITEERIT

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen

Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Ennakointiosaaminen

Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.

Vastuunjako-osaaminen

Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta

Edustamisosaaminen

Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.

Vuorovaikutusosaaminen

Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.


HAKEMUS

Avaa osaamisesi jokaisen osaamistavoitteen kohdalla vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Muista kertoa myös konkreettisia esimerkkejä (esim. koulutuksen nimi)! Voit halutessasi lisätä tekstiin linkin, jonka takana on todisteita osaamisestasi.

Mitä osaamisesi pitää sisällään ja miten se näkyy käytännössä?

Missä ja miten olet hankkinut osaamisesi?

Miten voisit kehittää osaamistasi?

Kun olet valmis, paina Lähetä hakemus. Voit myös tallentaa hakemuksesi ja palata siihen myöhemmin. Käsittelemme hakemukset viikon kuluessa.


- tai -