Vapaaehtoistyön osaaja

Vapaaehtoistyön osaaja

logo

Oulun Reumayhdistys ry

oulunreumayhdistys@gmail.com

Oulun Reumayhdistys on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen Reumaliiton jäsenenä toimiva paikallisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki-ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä, sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan. Yhdistys toimii vapaaehtoisten voimin.

Avainsanat:

järjestöt, vapaaehtoisuus, vuorovaikutus, Yhdistystoiminta
Merkin saaja on toiminut vapaaehtoisena vähintään 2 vuoden ajan.

Vapaaehtoistoiminta on vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa. Sitoutuessaan toimintaan vapaaehtoinen on oikeutettu saamaan vaadittavan perehdytyksen tehtävän suorittamista varten. Vapaaehtoisen velvollisuuksiin kuuluvat luotettavuus, kanssaihmisen tasa-arvoinen kohtaaminen sekä vaitiolovelvollisuuden noudattaminen.

Vapaaehtoinen toimii Oulun Reumayhdistys ry:n vapaaehtoisena.


Voit hakea tätä osaamismerkkiä kun olet toiminut vapaaehtoisena Oulun Reumayhdistyksessä väh. 2 vuotta.security image
- tai -