Digistödjare - Etiska anvisningar

Digistödjare - Etiska anvisningar

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Tags:

anvisningar, digistöd, etiska
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) erbjuder aktörer inom det digitala stödet en möjlighet att verifiera sin kompetens i handledningssituationer inom det digitala stödet. Kompetens som baserar sig på de etiska anvisningarna för digitalt stöd kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd – Etiska anvisningar. Genom att avlägga märket bevisar den digitala stödpersonen: – Att hen behärskar skyldigheterna för den som tillhandahåller och mottar digitalt stöd. – Att hen främjar säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellan båda parterna. Kärnkompetens: 1. Förstår målen för det digitala stödet och hur utvecklingen av kundernas digitala kompetens främjas i det digitala stödet. 2. Vet hur kundens personuppgifter får behandlas och hur man agerar i situationer som kräver stark autentisering. 3. Förstår att stödpersonen inte ska sköta ärendena för kundens räkning, utan uppmuntra kunden att göra det själv och lära sig.

Kompetensmärket beviljas på basis av de rätta svaren.


Digitalt stöd – etiska anvisningar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) erbjuder aktörer inom det digitala stödet en möjlighet att verifiera sin kompetens i handledningssituationer inom det digitala stödet. Kompetens som baserar sig på de etiska anvisningarna för digitalt stöd kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd – Etisk kompetens.

Med märket kan du visa att du behärskar skyldigheterna för den som erbjuder och den som mottar digitalt stöd. Du främjar säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellan båda parterna.

Målet med kompetensmärket är att lyfta fram att digitalt stöd är att möta människor, inte enbart teknisk hjälp.


Välj alla alternativ som är korrekta.
Välj alla alternativ som är korrekta.
Välj alla alternativ som är korrekta.

Tack för dina svar. Vi behandlar ansökan inom två veckor.

- or -