Oppijana vapaaehtoistyössä

Oppijana
vapaaehtoistyössä

Helsingin aikuislukio

hal.mrinne@edu.hel.fi

Avainsanat:

järjestöt, työelämätaidot, vahvuudet, vapaaehtoistyö
Merkin saaja on oppinut työelämätaitoja ja kehittänyt omia vahvuuksiaan vapaaehtoistyössä.

Merkin saaja on osoittanut rohkeutta, avoimuutta ja toimeliaisuutta tutustumalla vapaaehtoistyöhön järjestössä vähintään 20 tunnin ajan. Merkki on kehitetty OppiJana-hankkeessa, jossa vahvistetaan nuorten työelämäyhteyksiä ja -taitoja vapaaehtoistyön kautta. ​

Merkin saaja osaa:

  • noudattaa työaikoja ja vapaaehtoispaikan sovittuja sääntöjä
  • toimia sovittujen tehtävien mukaisesti
  • toimia vapaaehtoispaikan arvojen mukaisesti
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan
  • tuoda esiin omia kiinnostuksen kohteitaan vapaaehtoistyössä
  • arvioida, mitä on oppinut vapaaehtoistyössä
  • kohdata muut ihmiset kunnioittavasti ja ystävällisesti.

Merkin saaja on arvioinut tavoitteiden toteutumista itse ja vapaaehtoistyöjärjestön arvioijan kanssa. Osaaminen on todennettu hakemuksella.​


Hakemuksen voi täyttää ohjaajan kanssa.


Kerro, missä olit vapaaehtoistyössä.
Kuinka monta tuntia teit vapaaehtoistyötä?
Kuka oli ohjaajasi?
Voit täyttää tämän yhdessä ohjaajan kanssa.
- tai -