Kielenosaaja - English C1

Kielenosaaja - English C1

Pieksämäen seutuopisto

seutuopisto@pieksamaki.fi

Tags:

c1, englanti, englantic1, english, englishc1, kielenosaaja, kielitaito, languageproficiency, pieksämäenseutuopisto
Kielenosaaja - English C1 hallitsee englannin kieltä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1. Merkin haltija on osallistunut kielikoulutukseen osaamismerkin myöntäneessä Pieksämäen Seutuopistossa.

Kielenosaaja - English C1

Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Kielitaidon eurooppalainen viitekehys; käännökset/CEFR translations- or -