Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.


Digituki - eettinen ohjeistus

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tarjoaa digituen toimijoille mahdollisuuden todentaa osaamisensa digituen ohjaustilanteissa. Digituen eettiseen ohjeistukseen perustuva osaaminen on mahdollista todentaa Digituki-eettinen osaaminen-osaamismerkin avulla.

Merkillä voit osoittaa, että hallitset digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet. Edistät turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.

Osaamismerkin tavoitteena on nostaa esiin sitä, että digituki on ihmisten kohtaamista, ei ainoastaan teknistä auttamista.


Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse kaikki oikeat vaihtoehdot.
Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto.

Kiitos vastauksistasi. Käsittelemme hakemuksen kahden viikon kuluessa.

- tai -