Kansainvälistynyt bibliodraamaohjaaja 1


Kansainvälistynyt
bibliodraamaohjaaja 1

logo

Suomen bibliodraamayhdistys ry

bibliodraamayhdistys@gmail.com

Suomen bibliodraamayhdistys ry. (Finnish Bibliodrama Association) is an association of trained bibliodrama facilitators in Finland.

Avainsanat:

bibliodraama, kansainvälisyys, moninaisuus
Merkin saaja on osallistunut vähintään kahteen kansainväliseen bibliodraamaohjaajien koulutustapahtumaan Euroopassa. Hänellä on perusvalmiudet ohjata kulttuurienvälisiä bibliodraamatyöskentelyjä ohjaajaparin kanssa.

Kriteerit

Tämän osaamismerkin saaja on

 • koulutettu bibliodraamaohjaaja
 • Suomen bibliodraamayhdistys ry:n jäsen
 • osallistunut vähintään kahteen kansainväliseen bibliodraamaohjaajien koulutustapahtumaan Euroopassa (á 3-5 vrk, yhteensä vähintään 1ECT eli 27h)

Merkin saajalla on

 • omakohtaista osallistujakokemusta kansainvälisistä ja/tai monikielisistä bibliodraamatyöskentelyistä
 • valmiudet toimia ohjaajaparina kielten-, kulttuurien-, katsomusten- ja/tai uskontojenvälisissä bibliodraamatyöskentelyissä
 • mahdollista muuta monimuotoisten ryhmien ohjaamista tukevaa kokemusta tai koulutusta

Merkin saaja osaa

 • hahmottaa omia kulttuurisidonnaisia toimintatapojaan
 • hahmottaa osallistujien erilaisia lähtökohtia ja ottaa niitä huomioon osallistujana sekä bibliodraamatyöskentelyn valmistelussa, suunnittelussa ja ohjauksessa
 • neuvotella parhaista toimintatavoista toisen ohjaajan ja ryhmän kanssa
 • toimia silloinkin kun ryhmällä ei ole vahvaa yhteistä kieltä käytettävissään: esimerkiksi hyödyntämällä kehollisuutta, visuaalisia apukeinoja, selkokieltä tai tulkkausta
 • reflektoida omaa toimintaansa
 • hyödyntää ryhmän ja toisen ohjaajan tarjoamaa palautetta
 • kehittää omaa osaamistaan itsenäisesti ja täydennyskoulutusten kautta

Merkin saaja on esittänyt tarvittavat todistukset ja selvitykset Suomen bibliodraamayhdistys ry:n hallitukselle.


Haen Suomenbibliodraamayhdistys ry:n Kansainvälistynyt bibliodraamaohjaaja 1 -osaamismerkkiä.


Valmistumisvuosi, -paikka ja todistuksen myöntänyt taho tai oppilaitos. Liitä hakemukseesi todistus suoritetusta ohjaajakoulutuksesta. Ellei todistusta ole, varaudu esittämään muu selvitys aiheesta.
Mieluiten skannattuna ja PDF-muodossa.
Nimeä vähintään kaksi. Kerro koulutustapahtuman aika, paikka, teema, mahdollinen työpaja ja sen ohjaajat. Liitä hakemuksesi mukaan todistukset osallistumisestasi. Ellei sinulla ole todistuksia, varaudu antamaan muu selvitys osallistumisistasi.
Skannaa todistukset peräkkäin yhdeksi PDF-dokumentiksi, jonka lataat tänne.
Kerro kokemuksistasi kansainvälisiin ja/tai monikielisiin bibliodraamatyöskentelyihin osallistumisesta. Mitä olet näistä työskentelyistä oppinut? Voit kertoa tässä myös muusta kuin jo mainitsemistasi kansainvälisistä bibliodraamaohjaajien koulutustapahtumista saamastasi osallistuja- tai ohjaajakokemuksesta (esimerkiksi yksittäiset lyhyemmät työskentelyt koti- tai ulkomailla.
Kuvaa tässä mahdollista muuta koulutusta, harrastus-, työ-, vapaaehtoistyö- tai elämänkokemustasi, joka tukee toimintaasi monimuotoisten ryhmien kanssa. Kerro koulutuksista niiden kesto ja laajuus sekä suorittamisajankohta ja - oppilaitos. Kerro kokemuksista niiden sisältö ja kesto.
Kuvaa soveltuvilta osin, miten 1) hahmotat omia kulttuurisidonnaisia toimintatapojasi 2) hahmotat osallistujien erilaisia lähtökohtia ja otat niitä huomioon a) osallistujana ja/tai b) mahdollisessa bibliodraamatyöskentelyn valmistelussa, suunnittelussa ja ohjauksessa 3) neuvottelet parhaista toimintatavoista toisen ohjaajan ja ryhmän kanssa toimiessasi ohjaajaparina 4) toimit silloin, kun ryhmällä ei ole vahvaa yhteistä kieltä käytettävissään 5) reflektoit omaa toimintaasi kulttuurienvälisissä ryhmätilanteissa 6) hyödynnät ryhmän ja toisen ohjaajan tarjoamaa palautetta 7) kehität omaa osamistasi. Jos lomakkeen tila ei riitä, voit kirjoittaa myös erillisen dokumentin ja lisätä sen hakemuksesi liitteeksi.
Mikäli haluat liittää hakemukseesi muita liitteitä, yhdistä tiedostot tai skannaa kaikki dokumentit yhdeksi PDF-tiedostoksi.
- tai -