eOpintoneuvoja

eOpintoneuvoja

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Experts, students and working-life interest groups of universities of applied sciences will combine their strengths and renew both their mode of operation and learning. By 2020, the shared digital courses offering of all Finnish universities of applied sciences will be opened phase by phase, thanks to the co-operation.

The Ministry of Education and Culture will fund the implementation of the eAMK project in 2017–2020.

Avainsanat:

eamk, ohjaus, opintoneuvoja
eOpintoneuvoja osaa hyödyntää digitaalisen ohjauksen sovelluksia tieto- ja neuvontatyössä. Oppija saa asiantuntevaa, paikkansa pitävää ja oikea-aikaista tietoa ja tukea opintoihin myös digitaalisesti opintojen kaikissa vaiheissa. Tämä merkki on osa eAMK-hankkeen osaamismerkkiperhettä.

eOpintoneuvoja - tuntee oman AMKin digineuvonnan käytännöt ja toimintatavat - tuntee eAMKissa tuotetun Digiohjauspolun sekä CampusOnline-palvelun ja sen toimintakäytännöt - tuntee oman AMKin digityökalut ja osaa käyttää niitä etäneuvontatilanteessa - osaa käyttää digitaalisia neuvonnan menetelmiä, niin että saavutettavan (esteettömän) neuvontapalvelun yleisperiaatteet toteutuvat - on kokeillut digitaalisen neuvonnan sovelluksia (vähintään kahta) ja osaa soveltaa niitä mielekkäästi neuvontatyössään


Osoita eOpintoneuvojan osaamisesi!

eOpintoneuvojan osaajamerkkiä voi hakea kaikki tieto- ja neuvontatyötä tekevät toimijat. Toteuta itsearviointi, jossa osoitat eOpintoneuvojan osaajamerkin kriteerien mukaisen osaamisesi. Esittele työssäsi ainakin yksi toteutunut neuvonta-case, oma arvio digitaalisen neuvonnan onnistumisesta sekä kehittämiskohteista.

Tuotoksen muodon voit valita itse, se voi olla esimerkiksi tekstidokumentti, video tai monia mediamuotoja yhdistävä kokonaisuus.


- tai -