Digitaaliset osaamismerkit 4: Digitaaliset osaamismerkit pelillistämisessä

Digitaaliset osaamismerkit 4: Digitaaliset osaamismerkit
pelillistämisessä

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

osaava.tredu@tampere.fi

Digiosalliseksi ESR- hankkeen puitteissa Tampereen seudun ammattiopiston henkilöstölle tehty koulutuskokonaisuus digitaalisista osaamismerkeistä, Sanna Brauer, Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osaamismerkkiä voivat hakea Tampereen seudun ammattiopiston henkilöstön jäsenet. Merkkejä on yhteensä neljä, jotka kaikki suorittamalla ansaitsee Digitaalisten osaamismerkkien perusteet -merkin.

Koulutusmateriaalitallenne, osa 4: https://youtu.be/wu4Sf5a-2lo (kopio linkki selaimen osoitekenttään)

Osaamistavoite: Merkin saaja tuntee pelillistämisen perusmekaniikat, pelien elementit ja tekniikat oppimisessa sekä miten pelillisyyttä voi hyödyntää opintojen eri vaiheissa.

Osaamisen osoittaminen: Vastaa kysymyksiin 1) Miten pelillistäminen motivoi oppijaa? ja 2) Miten olet käyttänyt pelillistämistä omassa työssäsi tai miten voisit sitä käyttää? Anna palaute osaamismerkkiosaamismerkeistä.- tai -