eAMK-kehittäjä

eAMK-kehittäjä

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Experts, students and working-life interest groups of universities of applied sciences will combine their strengths and renew both their mode of operation and learning. By 2020, the shared digital courses offering of all Finnish universities of applied sciences will be opened phase by phase, thanks to the co-operation.

The Ministry of Education and Culture will fund the implementation of the eAMK project in 2017–2020.

Avainsanat:

eAMK, hanke, innovointi, kehittäjä, kehittäminen, verkkotyöskentely, yhteistyö
eAMK-kehittäjä -merkin saanut henkilö on luotettava ja osaava kehittäjäkumppani, jolla on näyttöä kehittämis- ja yhteistyöosaamisesta sekä yhteisöllisestä verkkotyöskentelyosaamisesta. Hän on osallistunut eAMK-kehittämistyöhön ja jakaa sekä omaa että yhdessä kehitettyä osaamista avoimesti eteenpäin.

eAMK-kehittäjä:

  • on osallistunut eAMK-hankkeen kehittämistyöhön

  • osaa työskennellä yhteisöllisesti, myös verkossa

  • pystyy dialogiseen kehittämiseen

  • on innovatiivinen ja ideoi sekä luo uutta

  • työskentelee päämäärätietoisesti kohti tavoitteita

  • sietää kehittämiseen liittyvää epävarmuutta

  • on oma-aloitteinen

  • jakaa ja levittää avoimesti kehittämistyön tuloksia

Tutustu eAMKiin!


Osoita eAMK-kehittäjäosaamisesi!

Toteuta itsearviointi, jossa osoitat eAMK-kehittäjä-merkin kriteerien mukaisen osaamisesi. Esittele ja arvioi kehittämistyötäsi eAMK-hankkeessa. Näytä miten olet jakanut ja levittänyt tuloksia (esim. Digipölytys-blogi tai muu julkaisu/artikkeli, webinaari, video, seminaariesitys).

Tuotoksen muodon voit valita itse, se voi olla esimerkiksi tekstidokumentti, video tai monia mediamuotoja yhdistävä kokonaisuus.

Tätä merkkiä varten tarvitset myös suosittelun. Hanki suosittelu henkilöltä, joka on toiminut eAMK-hankkeessa. Suosittelija voi antaa lausunnon haluamassaan muodossa. Liitä suositteludokumentti hakemukseesi.


Voit ladata arvioinnin tiedostona tähän.
Kirjoita kenttään www-osoite, josta itsearviointimateriaalisi löytyy. Jos materiaalisi on julkista, huomioi tietosuoja-asiat.
Huom! Nimeä tiedosto niin, että suosittelijoiden sukunimet näkyvät nimessä.

Kiitos hakemuksestasi. Käsittelemme hakemukset viimeistään 2 viikon päästä niiden saapumisesta.

- tai -