Digiohjauksen osaaja

Digiohjauksen osaaja

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Experts, students and working-life interest groups of universities of applied sciences will combine their strengths and renew both their mode of operation and learning. By 2020, the shared digital courses offering of all Finnish universities of applied sciences will be opened phase by phase, thanks to the co-operation.

The Ministry of Education and Culture will fund the implementation of the eAMK project in 2017–2020.

Avainsanat:

CampusOnline, digiohjaus, digiohjauspolku, digitaalisuus, eAMK, ohjaus, oppimisanalytiikka
Digiohjauksen osaaja osaa hyödyntää digitaalisen ohjauksen sovelluksia Digiohjauspolun eri vaiheissa. Digiohjauspolku on eAMK-hankkeessa tuotettu työkalu digiohjaajan tueksi.

Digiohjauksen osaaja:

  • tuntee eAMKissa tuotetun Digiohjauspolun sekä CampusOnline-palvelun ja sen toimintakäytännöt

  • osaa käyttää digitaalisia ohjauksen menetelmiä, niin että saavutettavan (esteettömän) ohjauspalvelun yleisperiaatteet toteutuvat

  • on kokeillut digitaalisen ohjauksen sovelluksia Digiohjauspolun eri vaiheissa (vähintään kahdessa eri vaiheessa) ja osaa soveltaa niitä mielekkäästi ohjaus- sekä neuvontatyössään

  • hyödyntää CampusOnline-tarjontaa opiskelijan opintopolun rakentamisessa

  • kykenee arvioimaan digitaalisen ohjauksen sovelluksien käytettävyyttä omassa ohjaustyössään

  • ymmärtää oppimisanalytiikan mahdollisuudet ohjauksessa ja opiskelijan etenemisen seuraamisessa sekä tietää kuinka hyödyntää oppimisanalytiikkaa työssään

Tutustu Digiohjauspolkuun


Osoita digiohjauksen osaamisesi!

Toteuta itsearviointi, jossa osoitat Digiohjauksen osaaja -merkin kriteerien mukaisen osaamisesi. Esittele työssäsi ainakin yksi toteutunut ohjauscase, oma arvio digitaalisen ohjauksen onnistumisesta sekä kehittämiskohteista.

Tuotoksen muodon voit valita itse, se voi olla esimerkiksi tekstidokumentti, video tai monia mediamuotoja yhdistävä kokonaisuus.


Voit ladata itsearviointisi tiedostona.
Kirjoita kenttään www-osoite, josta itsearviointimateriaalisi löytyy. Jos materiaalisi on julkista, huomioi tietosuoja-asiat.

Kiitos hakemuksestasi. Käsittelemme hakemukset viimeistään 2 viikon päästä niiden saapumisesta.

- tai -