CampusOnline-osaaja


CampusOnline-osaaja

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Experts, students and working-life interest groups of universities of applied sciences will combine their strengths and renew both their mode of operation and learning. By 2020, the shared digital courses offering of all Finnish universities of applied sciences will be opened phase by phase, thanks to the co-operation.

The Ministry of Education and Culture will fund the implementation of the eAMK project in 2017–2020.

Avainsanat:

CampusOnline, eAMK, guidance, laatu, online, pedagogy, quality, teaching, verkko-ohjaus, verkko-opetus, verkkopedagogiikka
CampusOnline-osaaja osaa suunnitella ja toteuttaa eAMK-hankkeen laatukriteerien mukaisen verkkototeutuksen. Hänen verkkototeutuksensa on ollut osa Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä CampusOnline-verkko-opintotarjontaa ja toteutukselle on osallistunut opiskelijoita eri korkeakouluista. Tämä merkki on osa eAMK-hankkeen merkkiperhettä.

CampusOnline-osaaja: 

 • osaa huomioida käyttäjät ja heidän tarpeensa suunnittelussa, tuotantovaiheessa sekä toteutuksen aikana 
 • osaa määritellä osaamistavoitteet osaamisperustaisesti, työelämälähtöisesti sekä geneerisiä taitoja kehittäen 
 • osaa laatia osaamistavoitteiden saavuttamista edistäviä, työelämäläheisiä ja yksilölliset tarpeet huomioivia oppimistehtäviä sekä käyttää työtapoja, jotka tukevat yhteisöllistä tiedonrakentelua ja osaamisen jakamista 
 • osaa valita ja laatia sisältöjä ja aineistoja, jotka tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista
 • osaa merkitä lähdeviitteet sekä toimia käyttöoikeuksien mukaisesti 
 • osaa valita digityövälineet, jotka tukevat oppimista ja osaamistavoitteita 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa verkko-ohjauksen & palautteen, jota on saatavilla oikea-aikaisesti koko opintojakson ajan 
 • osaa suunnitella vuorovaikutuksen, joka tukee osaamistavoitteiden saavuttamista 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa arvioinnin, joka on läpinäkyvää, jatkuvaa, monipuolista ja reflektio-osaamista kehittävää 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa verkkototeutuksen, joka on selkeä, käytettävä ja tietoturvallinen 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa verkkototeutuksen tukipalvelut 
 • osaa kehittää verkkototeutustaan erilaisia palautteita ja itsearviointia hyödyntäen. 

Tutustu CampusOnline-portaaliin


Osoita CampusOnline-osaamisesi!

Suunnittele verkkototeutus eAMK-laatukriteerien mukaisesti, tarjoa sen CampusOnline-verkko-opintoportaalissa, toteuta verkkototeutus laatukriteereitä soveltaen, kerää palaute, vertaisarviointi ja arvioi oma toteutuksesi sekä tarvittavat kehittämistoimenpiteet.


Vastaa kohtiin 1-5 tai vaihtoehtoisesti kohtaan 6. Pyri näyttämään vastauksillasi kuinka toteutuksesi on suunniteltu, rakennettu, toteutettu käytännössä ja kuinka kehität sitä saadun palautteen perusteella.

Voit ladata arvioinnin tiedostona tai kirjoittaa tiedostoon linkin/linkit arviointiaineistoon.
Tallenna video pedagogisista ratkaisuista esim. kuvaruuduntallennusohjelmalla ja jaa linkki videoon. Jos opintojaksosi on toteutettu avoimesti ts. julkisesti verkossa, voit lisäksi jakaa linkin oppimisympäristöön.
Voit ladata palautekoosteen tiedostona tai kirjoittaa tiedostoon linkin palautekoosteeseen.
Voit ladata pohdinnan tiedostona tai kirjoittaa tiedostoon linkin pohdintadokumenttiin.
Jos valitset tämän vaihtoehdon, huolehdi että esityksesi on kattava ja visuaalinen (käytä kuvia tai videoita). Liitä mukaan todisteita mm. toiminnasta, pedagogiikasta sekä omasta osaamisestasi.

Kiitos hakemuksestasi. Käsittelemme hakemukset viimeistään 2 viikon päästä niiden saapumisesta.

- tai -