Prezi

Prezi

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Prezin käyttö opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

-Osaa luoda opetuskäyttöön ytimekkäitä visuaalisia ja monimediaisia verkkoesityksiä sekä jakaa niitä muille.

TEEMAT

-Edu-tunnuksen luominen Prezi-palveluun -Oman Prezi esityksen koostaminen -Oman Prezi esityksen jakaminen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

-Luo opetustasi palveleva Prezi esitys. Jaa se opettajalle tai julkisesti. -Linkitä esitys osaamismerkki hakemukseesiLue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -