Verkkokokousvälineet


Verkkokokousvälineet

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

AC, verkkokokous, Webex
Verkkokokousvälineiden toiminnot vuorovaikutteisessa verkko-opetustilanteessa (AC, Webex)

Osaamistavoitteet - Tuntee muutamia erilaisia verkkokokousvälineitä, joita voi hyödyntää vuorovaikutteisessa oppimistilanteessa - Osaa käyttää verkkokokousvälineiden toimintoja vuorovaikutteisesti, kuten ruudun jakoa, chatia. Teemat - verkkokokousvälineiden toiminnot vuorovaikutteisessa verkko-opetustilanteessa (AC, Webex) Osaamisen osoittaminen Esittää ja jakaa verkkokokousvälineellä opetusmateriaalia muille kuulijoille ja esittelee jonkun verkkokokousvälineellä toteuttamansa opetustuokion (tai vastaava vuorovaikutustilanne). Voit laittaa osaamismerkkihakemukseen linkin verkko-kokouksen/ verkko-opetustilanteen tallenteeseen tai ottaa opetustuokiostasi kuvakaappaukset ja selostaa tapahtumia, niin että osaaminen tulee osoitettua (esittää ja jakaa opetusmateriaalia, toteuttaa verkkokokousvälineellä opetustuokion).Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
- tai -