Verkko-ohjauksen välineet


Verkko-ohjauksen välineet

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Osaa hyödyntää verkko-ohjauksen välineitä

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee viestintävälineiden peruskäytön.
  • Osaa jakaa sovellusten avulla ääntä, kuvaa, tekstiä ja linkkejä.
  • Osaa ottaa ruutukauppauksen tietokoneen tai mobiilin näytöltä.
  • Osaa hyödyntää välineitä verkko-ohjauksessa ja opetuksessa.

TEEMAT

  • Viestintävälineiden käyttäminen ohjauksessa ja opetuksessa.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Ottaa käyttöön viestintäsovelluksen ja kutsuu ryhmästä keskustelijan/keskustelijoita chat-keskusteluun teemalla ʺMiten tavoittaa nuoret opiskelijat parhaiten?ʺ.
  • Osaamismerkkihakemukseen liitetään keskustelusta yksi kuvakaappaus, jossa näkyy molempien nimet. Molemmat osallistujat voivat palauttaa saman kuvan.


Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Linkki kuvakaappaukseen keskustelusta
- tai -