Erimielisyysasian käsittely


Erimielisyysasian käsittely

Aktiivi-Instituutti on kaikille avoin työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus.

Tämän osaamismerkin saaja on osoittanut hallitsevansa erimielisyysasian käsittelyn.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Osaamismerkin saaja hallitsee alansa työehto- tai virkaehtosopimuksen mukaisen erimielisyysasian käsittelyprosessin sekä tuntee työtuomioistuimen roolin/tehtävän.


Osaamisen osoittaminen

Liitä osaamismerkkihakemukseen

1) laatimasi neuvotteluesitys todellisesta tai kuvitteellisesta erimielisyysasiasta (pdf-dokumentti).
2) neuvottelupöytäkirja todellisesta tai kuvitteellisesta erimielisyysasiasta (pdf-dokumentti).
3) kuvaus alan työehto- tai virkaehtosopimuksen mukaisesta erimielisyysasian käsittelyprosessista ja luottamusmiehen roolista siinä (pdf-dokumentti tai video). Muista mainita työehto- tai virkaehtosopimuksen nimi.
4) omasanainen tiivistelmä työtuomioistuimen yhdestä ratkaisusta (pdf-dokumentti tai video).
Huomioi luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat säännökset.Huomioi luottamuksellisuus ja salassapitoa koskevat säännökset.
Mahdollisia lisätietoja osaamismerkkihakemukseesi.
- tai -