Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen & esimieskeskustelu 2


Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen &
esimieskeskustelu 2

Avainsanat:

#esimieskeskustelu, #opetuskäyttö, #osaaminen, #osaamismerkki, #syventävä, #taitotaso, #tietoteknologia, 2, osaaminen
Edu.hel.fi 2 tasomerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki. Tasomerkin myöntää hakijan esimies tai rehtori perustuen organisaation taitotasolla 2 myöntämiin osaamismerkkeihin.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Todennetusti tasomerkin 2 saaja:

  • On käynyt osaamisen kehittämistä koskevan keskustelun esimiehensä kanssa
  • On asettanut uusia tavoitteita osaamisen kehittämiselleTasomerkin saaja on hyväksytysti suorittanut kaikki taitotasolle kuuluvat pakolliset osaamismerkit ja käynyt niiden suorittamiseen liittyvän osaamisen kehittämiskeskustelun oman esimiehensä (esim. rehtorin tai koulutuspäällikön jne.) kanssa.

Ohje: pp.kk.vvvv. Milloin keskustelu on käyty.

Esimieheni on tunnistanut osaamiseni Digi.hel.fi viitekehikon mukaiselle taitotasolle tutustumalla Edu.hel.fi osaamismerkeillä antamiini näyttöihin. Osaamismerkkien avulla hän on todentanut ja tunnustanut tietoteknologian opetuskäytön osaamiseni Digi.hel.fi viitekehikon taitotasolle 2 (Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen).

Ohje: Varmista että sähköpostiosoite on oikein.
Ohje: Etunimi sukunimi
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kuvaile lyhyesti mitä keskustelussa sovittiin osaamisen kehittämisestä esim. seuraavan vuoden käsittävällä ajanjaksolla.
- tai -