2.6 Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka

2.6 Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka

Avainsanat:

ajattelu, algoritmi, ohjaus, ohjelmointi, oppimisprosessi, robotiikka
Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Todennetusti osaamismerkin saaja osaa:

  • Osaa käyttää algoritmista ajattelua ongelmanratkaisussa ja toimintojen automatisoinnissa
  • Osaa käyttää ohjelmointia ongelmaratkaisussa ja mallintamisessa
  • Osaa ja ymmärtää robotiikan perusteita ja käyttömahdollisuuksia
  • Osaa ohjata systeemisen ja algoritmisen ajattelun kehittymistä​
  • Osaa käyttää robotiikkaa tai ohjelmointia osana opiskelu- ja oppimisprosessia
  • Osaa käyttää automatisointia oppimisprosessissa

Osaamismerkkihakemus koostuu kriteerikuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä joihin osaamismerkin hakijan toivotaan vastaavan kysymyksen asettamalla tavalla ja siitä annetun ohjeen mukaisesti. Kullakin avokenttävastauksella on maksimi sanamäärä joka ilmoitetaan avokentän alapuolella olevalla ohjeella. Liitetiedostot tulee liittää PDF muotoisina ja maksimissaan 10 MB kokoisina tiedostoina. Linkkien (URL) tulee olla julkisille alustoille jotta todentajilla on niihin pääsy.

Edu.hel.fi osaamismerkit ovat pedagogisen portfolion tapainen kuvaus osaamisesta. Vastaa kysymyksiin kuin olisit kirjoittamassa kuvausta omaan ansioluetteloon. Muista huomioida julkisuus- ja tekijänoikeuskysymykset liitetiedostojen yhteydessä.

Hyväksyttävästi täytetyssä hakemuksessa tulee vastata kaikkiin lomakkeen kohtiin ellei niiden vaihtoehtoisuutta tai vapaaehtoisuutta ole ilmaistu erikseen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Algoritmi on yksityiskohtainen vaiheittainen kuvaus jonkin tehtävän suorittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Algoritmia seuraamalla voi ratkaista tietyn ongelman tai tehtävän tai luoda jotain uutta. Allekkain kertominen on tuttu algoritmi. Vaiheittaista ruuan valmistusohjettakin voi ajatella algoritmina, samoin esimerkiksi ruutuhyppelyn ohjetta. Tuntemattomien painojen asettaminen suuruusjärjestykseen esimerkiksi tasapainovaa’alla vaatii jonkinlaisen algoritmin, jonka voi keksiä kokeilemalla. Algoritminen ajattelu ohjaa purkamaan ongelman osiin, etsimään ongelmaan liittyviä toistuvia sääntöjä, luomaan yksikäsitteisiä toimintaohjeita ja yleistämään ja automatisoimaan ratkaisun. Ohjelmoinnissa algoritmi annetaan tietokoneelle sen ymmärtäminä toimintaohjeina. (Lähde: Edu.fi -ohjelmointi).
Ohje: Aineisto voi olla työskentelyprosessin kuvaus, tehvänanto, kurssikuvaus, tuntisuunnitelma, projektisuunnitelma yms. joka pitää sisällään jonkin algoritmiseen ajatteluun liittyvän käytännön soveltamisen. Tämä kenttä ei ole pakollinen.

Osaa käyttää ohjelmointia ongelmaratkaisussa ja mallintamisessa.

Ohjelmointi (engl. programming) tarkoittaa tietokoneelle tai tietokonetta vastaavalle laitteelle annettavien toimintaohjeiden eli algoritmien laatimista. Ohjelmointi voi koostua esimerkiksi ongelman analysoinnista, mahdollisten ratkaisujen arvioinnista, ratkaisun suunnittelusta, ohjelmointikoodin kirjoittamisesta, ohjelmoidun sovelluksen testaamisesta ja virheiden korjauksesta. Ohjelmointi on automatisointiajattelun ja algoritmisen ajattelun käytännön toteutusta. Esimerkiksi historian tarinan kertominen animaationa, matemaattisen ongelman visualisointi tai opetuspelin laatiminen alemman vuosiluokan oppilaille. (Lähde: Edu.fi - käsitteet, perusopetus. Lainattu 10.5.2017)

Osaa ja ymmärtää robotiikan perusteita ja käyttömahdollisuuksia. Osaa ohjata systeemisen ja algoritmisen ajattelun kehittymistä​. Osaa käyttää robotiikkaa tai ohjelmointia osana opiskelu- ja oppimisprosessia. Osaa käyttää automatisointia oppimisprosessissa.

Ohje: valitse yksi tai useampi toiminnassasi toteutuva tapa. Lähde. Edu.fi -ohjelmointi perusopetuksessa.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Tämä esimerkki voi olla myös hypoteettinen (kuvitteellinen).
Ohje: Lisämateriaalien linkittäminen on vapaaehtoista. Lisämateriaalina voi toimia esim. robotiikkaan liittyvän toiminnan taltiot kuten videot ja ohjeet.
Ohje: Esim. oppimisprosessikuvaus, palaute yms. joka liittyy edellä kuvatun kaltaiseen toimintaan. Tiedoston enimmäiskoko 10 MB. (ei pakollinen)
- tai -