2.5 Digitaalinen lukutaito ja monilukutaito

2.5 Digitaalinen lukutaito ja monilukutaito

Avainsanat:

digitaalinen, lukutaito, monilukutaito
Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Todennetusti osaamismerkin saaja:

  • Osaa ohjata digitaalisen lukutaidon ja monilukutaidon kehittymistä
  • Osaa ohjata ja arvioida tiedonkäsittelytaitojen* kehittymistä
  • Osaa käyttää monipuolista kieltä ja monimuotoisia tekstejä: avaa tiedonalan käsitteitä, tekee käsitehierarkiat näkyviksi​
  • Osaa hyödyntää autenttista aineistoa ja tiedonalalle tyypillisiä lähteitä​
  • Osaa ohjata kriittisen ajattelun kehittymistä​
  • Osaa ohjata tiedonhankintaa ja kriittistä tiedon käsittelyä

Osaamismerkkihakemus koostuu kriteerikuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä joihin osaamismerkin hakijan toivotaan vastaavan kysymyksen asettamalla tavalla ja siitä annetun ohjeen mukaisesti. Kullakin avokenttävastauksella on maksimi sanamäärä joka ilmoitetaan avokentän alapuolella olevalla ohjeella. Liitetiedostot tulee liittää PDF muotoisina ja maksimissaan 10 MB kokoisina tiedostoina. Linkkien (URL) tulee olla julkisille alustoille jotta todentajilla on niihin pääsy.

Edu.hel.fi osaamismerkit ovat pedagogisen portfolion tapainen kuvaus osaamisesta. Vastaa kysymyksiin kuin olisit kirjoittamassa kuvausta omaan ansioluetteloon. Muista huomioida julkisuus- ja tekijänoikeuskysymykset liitetiedostojen yhteydessä.

Hyväksyttävästi täytetyssä hakemuksessa tulee vastata kaikkiin lomakkeen kohtiin ellei niiden vaihtoehtoisuutta tai vapaaehtoisuutta ole ilmaistu erikseen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.Osaa käyttää monipuolista kieltä ja monimuotoisia tekstejä: avaa tiedonalan käsitteitä, tekee käsitehierarkiat näkyviksi. Osaa ohjata tiedonhankintaa ja kriittistä tiedon käsittelyä. Osaa ohjata kriittisen ajattelun kehittymistä. Osaa hyödyntää autenttista aineistoa ja tiedonalalle tyypillisiä lähteitä.

Ohje. [Enintään 100 sanaa]. Ohjaustilanteen konteksti voi olla formaali tai informaali ja kohderyhmä myös.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kuvaile sellainen ojausprosessi johon liittyy myös taitojen kehittymisen arviontia. Tiedonkäsittelytaidot vaikuttavat siihen, kuinka kerätään ja vastaanotetaan tietoa, prosessoidaan sitä sekä tuotetaan uutta tietoa.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Voit luonnehtia omin sanoin tai lainaten saamaasi palautetta tai esittää siitä jollakin toisella tavalla tehdyn dokumentin (esim. muistilappupalautteen kuva, arviointi- tai tulosraportti yms.). Linkin (URL) palautteeseen yms. voi laittaa myös tähän tekstikenttään (linkki on vaihtoehtoinen tiedostolatauksen kanssa).
Ohje: Tämä kenttä on vaihtoehtoinen linkin (URL) kanssa. palaute voi olla esim. osallistujan itsearviointi, yhteisöllinen palaute, sanallisen palautteen kirjallinen referaatti, kooste palautteista yms. Tiedoston enimmäiskoko 10 MB.
- tai -