2.3 Portfolion pedagoginen käyttö

2.3 Portfolion pedagoginen käyttö

Avainsanat:

arviointi, ohjaus, pedagogiikka, personointi, portfolio, yksilöllistäminen
Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Todennetusti osaamismerkin saaja osaa:

  • Osaa käyttää portfoliota oppimisen menetelmänä ja ohjata portfoliotyöskentelyä
  • Osaa käyttää portfoliota osana arviointia​ ja hyödyntää tietoteknologiaa monipuolisesti arvioinnissa
  • Osaa yksilöllistää ja personoida oppijan oppimista hyödyntämällä tietoteknologiaa (portfolio)

Osaamismerkkihakemus koostuu kriteerikuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä joihin osaamismerkin hakijan toivotaan vastaavan kysymyksen asettamalla tavalla ja siitä annetun ohjeen mukaisesti. Kullakin avokenttävastauksella on maksimi sanamäärä joka ilmoitetaan avokentän alapuolella olevalla ohjeella. Liitetiedostot tulee liittää PDF muotoisina ja maksimissaan 10 MB kokoisina tiedostoina. Linkkien (URL) tulee olla julkisille alustoille jotta todentajilla on niihin pääsy.

Edu.hel.fi osaamismerkit ovat pedagogisen portfolion tapainen kuvaus osaamisesta. Vastaa kysymyksiin kuin olisit kirjoittamassa kuvausta omaan ansioluetteloon. Muista huomioida julkisuus- ja tekijänoikeuskysymykset liitetiedostojen yhteydessä.

Hyväksyttävästi täytetyssä hakemuksessa tulee vastata kaikkiin lomakkeen kohtiin ellei niiden vaihtoehtoisuutta tai vapaaehtoisuutta ole ilmaistu erikseen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Esim. miten portfoliota käytetään jonkin tietyn asian opiskelussa ja miten se menetelmällisesti yhdistää esim. oppijan toimintaa ja ohjaajan työtä, miten tavoitteita asetetaan ja tarkastellaan, miten työskentelyä dokumentoidaan ja tarkastellaan, miten arviointityötä toteutetaan portfolion avulla jne.
Ohje: (Pakollinen kenttä). Esim. kollegoille tai opiskelijoille annettu ohjeistus (esim. portfolion käytöstä, työskentelystä, ohjeistusdokumentti, oppimis- ja opiskeluprosessikuvaus, tehtävänanto jne.). Tiedoston (PDF) enimmäiskoko 10 MB.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Esim. miten portfolion käyttöä uuden opettelussa ohjataan kokonaisuutena ja jonkin tietyn tehtävän asian (antamasi esimerkin) opettelun yhteydessä.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Esim. sähköinen portfolio ja sen hyödyntäminen toiminnassa yhdistää teknologian ja portfolion. Voit tarkastella portfoliota omasta ammatillisesta kontekstista esim. liittyen myös kehittämistyöhön, päätöksentekoon, suunnitteluun, arviointiin jne. erilaisten kohderyhmien kontekstissa.
Ohje: [Enintään 50 sanaa]. Kerro millaista palautetta tai arviointeja olet saanut toimintaan osallistuneilta. Voit halutessasi liittää näytteen palautteesta liitetiedostona (alla oleva kenttä) tai vaihtoehtoisesti lisätä linkin (URL) tähän tekstikenttään.
Ohje: (vaihtoehtoinen linkin (URL) kanssa). Voit esim. kuvailla portfolion käyttäjien antamaa palautetta tai arvioita antamastasi ohjauksesta tai kokonaisprosessin toteutuksesta. Tiedoston (PDF) enimmäiskoko 10 MB. Vaihtoehtoisesti voit liittää (URL) linkin aineistoon edellisen tekstikentän avulla.
- tai -