2.2 Ajattelutaidot ja oppimaan oppiminen

2.2 Ajattelutaidot ja oppimaan oppiminen

Avainsanat:

ajattelutaidot, arviointi, ICT, kriittinen, luovuus, ohjaus, ongelmaratkaisu, oppimaan, oppiminen, TVT
Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Todennetusti osaamismerkin saaja osaa:

  • Osaa tukea ja arvioida luovuutta ja sen kehittymistä
  • Osaa tukea ja arvioida kriittistä ajattelua ja sen kehittymistä
  • Osaa tukea ja arvioida ongelmaratkaisutaitojen kehittymistä
  • Osaa tukea ja arvioida oppimaan oppimista, metakognitiivisia taitoja ja näiden kehittymistä
  • Osaa tukea ja arvioida työskentelytaitoja (kommunikaatio- ja yhteistyötaidot) ja näiden kehittymistä
  • Osaa tukea ja arvioida työskentelyvälineiden hallintaa (informaatio- ja ICT-lukutaito) ja sen kehittymistä

Osaamismerkkihakemus koostuu kriteerikuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä joihin osaamismerkin hakijan toivotaan vastaavan kysymyksen asettamalla tavalla ja siitä annetun ohjeen mukaisesti. Kullakin avokenttävastauksella on maksimi sanamäärä joka ilmoitetaan avokentän alapuolella olevalla ohjeella. Liitetiedostot tulee liittää PDF muotoisina ja maksimissaan 10 MB kokoisina tiedostoina. Linkkien (URL) tulee olla julkisille alustoille jotta todentajilla on niihin pääsy.

Edu.hel.fi osaamismerkit ovat pedagogisen portfolion tapainen kuvaus osaamisesta. Vastaa kysymyksiin kuin olisit kirjoittamassa kuvausta omaan ansioluetteloon. Muista huomioida julkisuus- ja tekijänoikeuskysymykset liitetiedostojen yhteydessä.

Hyväksyttävästi täytetyssä hakemuksessa tulee vastata kaikkiin lomakkeen kohtiin ellei niiden vaihtoehtoisuutta tai vapaaehtoisuutta ole ilmaistu erikseen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.Osaa tukea ja arvioida luovuutta ja sen kehittymistä. Osaa tukea ja arvioida kriittistä ajattelua ja sen kehittymistä. Osaa tukea ja arvioida ongelmaratkaisutaitojen kehittymistä. Osaa tukea ja arvioida oppimaan oppimista, metakognitiivisia taitoja ja näiden kehittymistä.

Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kuvauksessa voi myös käyttää osaa jostakin laajemmasta kokonaisuudesta.
Ohje: (Pakollinen kenttä). Esim. (oppimis)prosessin kuvaus, tehtävänanto, kurssikuvaus, projekti yms. Tiedoston enimmäiskoko 10 MB.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kuvaile millaista palautetta tai arvioita kuvailemasi prosessin toteutus on saanut osallistujilta. Voit myös linkittää halutessasi näihin liittyviä dokumentteja tai raportteja.
Ohje: (ei pakollinen). Anna näyte yhdestä tai useammasta edellä kuvatun suunnitelman osaamistavoitteen toteutuksesta (esim. tehtäväpalaute, itsearviointi yms.).
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Pidempi yms. kuvaus voidaan antaa myös liitetiedostona (PDF) tai linkkinä (URL) alla olevien kenttien avulla.
Ohje: Tiedoston enimmäiskoko 10 MB.
Ohje: Voit liittää tähän esim. kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen liittyvää aineistoa (ei pakollinen).
- tai -