2.1 Ilmiöpohjainen oppiminen ja oppimisprosessi

2.1 Ilmiöpohjainen oppiminen ja oppimisprosessi

Avainsanat:

ilmiöpohjainen, oppiminen, oppimisprosessi
Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Todennetusti osaamismerkin saaja:

  • Osaa suunnitella ja toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista toteuttavan oppimisprosessin yhdessä oppijoiden kanssa.
  • Osaa hyödyntää oppimisprosessin toteutuksessa monipuolisesti sekä fyysisiä että sähköisiä oppimisympäristöjä.
  • Osaa suunnitella, ohjata, toteuttaa ja arvioida oppimisprosessin toteutusta yhteisöllisesti ja yksilöllisesti.
  • Osaa ilmiöpohjaisen oppimisen monialaisten kokonaisuuksien yhteissuunnittelun.​
  • Osaa asettaa oppimisprosessille laaja-alaisia tavoitteita ja osaa ohjata erilaisten oppimisstrategioiden käyttöön​.

Osaamismerkkihakemus koostuu kriteerikuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä joihin osaamismerkin hakijan toivotaan vastaavan kysymyksen asettamalla tavalla ja siitä annetun ohjeen mukaisesti. Kullakin avokenttävastauksella on maksimi sanamäärä joka ilmoitetaan avokentän alapuolella olevalla ohjeella. Liitetiedostot tulee liittää PDF muotoisina ja maksimissaan 10 MB kokoisina tiedostoina. Linkkien (URL) tulee olla julkisille alustoille jotta todentajilla on niihin pääsy.

Edu.hel.fi osaamismerkit ovat pedagogisen portfolion tapainen kuvaus osaamisesta. Vastaa kysymyksiin kuin olisit kirjoittamassa kuvausta omaan ansioluetteloon. Muista huomioida julkisuus- ja tekijänoikeuskysymykset liitetiedostojen yhteydessä.

Hyväksyttävästi täytetyssä hakemuksessa tulee vastata kaikkiin lomakkeen kohtiin ellei niiden vaihtoehtoisuutta tai vapaaehtoisuutta ole ilmaistu erikseen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan.Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kuvaile työskentelyprosessin pääkohdat osallistujan (oppijan) näkökulmasta. Minimissään oppimisprosessikuvaus pitää sisällään osallistujan näkökulmasta kuvattuna tavoitteen asettamisen (mikä on tavoitteena osallistujalle), työskentelyn päävaiheiden kuvaus (mitä osallistuja tekee), yhteistyön ja keskustelun merkitys ja tavoite osallistujalle (miksi tehdään yhteistyötä ja miksi keskustellaan) sekä miten onnistumista arvioidaan (millaisella kysymyksellä osallistuja voi tarkastella omaa ja muiden onnistumista). Osallistujille prosessista annetun kuvauksen kirjallinen tai jollakin muulla tavalla annettu ja dokumentoitu versio annetaan liitteenä (alla). Ilmiöpohjaisella oppimisella, ohjauksella ja työskentelyllä tarkoitetaan tässä laaja-alaista ja monialaista esim. oppiainerajoja rikkovaa tutkivaa otetta jossa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan kokonaisina ja aidossa kontekstissa.
Ohje: Lataa työskentelyprosessista (esim. tehtäväkuvaus, ryhmätyö, kurssikuvaus, tuntisuunnitelma, projektikuvaus, wilmakuvaus, ops-kuvaus yms.) osallistujille etukäteen annetun kuvauksen kirjallinen tai jokin muu dokumentoitu versio. Vaihtoehtoisen linkin (URL) kuvaukseen voi antaa edellisessä tekstikentässä. Ladattavan tiedoston enimmäiskoko 10 MB.

Osaa suunnitella, ohjata, toteuttaa ja arvioida työskentelyprosessin (oppimisprosessin) toteutusta yhteisöllisesti ja yksilöllisesti.

Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kerro miten työskentelyprosessin yhteisöllinen arviointi tapahtui ja miten yksilöllinen (henkilökohtainen) arviointi toteutettiin.
Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Kerro millaista palaute tai arviota sait kyseisen prosessin toteutuksesta siihen osallistuneilta. Halutessasi voit linkittää saamaasi palautetta alla olevan tiedostolatauksen tai linkkikentän (URL) avulla.
Ohje: Esim. näyte yhteisöllisestä tai yksilöllisestä palautteesta. Esim. osallistujan tai ryhmän itsearvioinnista, palauteesta tai yhteisöllisen arvioinnin yhteenveto yms. Tiedoston enimmäiskoko 10 MB.

Osaa työskentelyn (oppimisen) monialaisten kokonaisuuksien (ilmiöpohjaisen) yhteissuunnittelun ja osaa asettaa oppimisprosessille laaja-alaisia tavoitteita sekä osaa ohjata erilaisten oppimisstrategioiden käyttöön​.

Ohje: [Enintään 100 sanaa]. Miten kokonaisuuden yhteinen ja yhteisöllinen suunnittelu tapahtui pääpiirteissään (miten työskenneltiin, mitä sovittiin, valmistelu, aikataulu jne.). Ilmiöpohjaisuus ja laaja-alaisuus sekä monialaisuus ymmärretään tässä laajasti. Tulkintaa voi tehdä omasta ammatillisesta kontekstista. Osallistujille annettu kuvaus prosessista voidaan antaa vapaaehtoisesti liitetiedostona.
Ohje: Linkki tai tiedostolataus (ei pakollinen).
Ohje: Tämä kenttä ei ole pakollinen.
Ohje: Tämä kenttä ei ole pakollinen. Tiedoston suurin sallittu koko 10 MB. Kuvaile millaista palautetta tai arvioita kokonaisuuden toteutus sai osallistujilta.
- tai -