Tapahtuman järjestäjä

Tapahtuman järjestäjä

Psoriasisliitto ry

kirsti.karttunen@psori.fi

Merkin saaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tapahtuman.

Opintokeskus Sivis logo

Osaamismerkki on myönnetty yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

OSAAMISALUEET

Organisointitaidot

Merkin saaja osaa organisoida ja budjetoida yhdistystapahtuman ja siihen liittyen suunnitella tapahtuman konseptin, aikataulutuksen, resursoinnin ja turvallisuusasiat.

Markkinointitaidot

Merkin saaja osaa markkinoida yhdistyksen tapahtumaa tehokkaasti tapahtuman luonteelle sopivalla tavalla.

Koordinointitaidot

Merkin saaja osaa koordinoida tapahtumassa omaa ja muiden toimintaa niin, että tapahtuma etenee odotetulla tavalla.

Kehittämistaidot

Merkin saaja osaa hyödyntää palautetta tapahtuman onnistumisen arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä.


TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ -osaamismerkkihakemus

Digitaalinen osaamismerkki tekee näkyväksi tapahtuman järjestäjän osaamista. Merkki voidaan myöntää hyvän tapahtuman järjestäjän tunnustamiseksi. Pohdi toimintaasi ja osaamistasi psoriasisyhdistyksen tapahtumien järjestäjänä ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.


Todisteeksi osaamisestasi tulee liittää toteutuneen tapahtuman esite tai suunnitelma. Klikkaa valitse tiedosto -painiketta ja hae dokumentti tietokoneeltasi ja tallenna. Lopuksi paina Lähetä hakemus -painiketta.
- tai -