Vertaisosaaja

Vertaisosaaja

Psoriasisliitto ry

kirsti.karttunen@psori.fi

Merkin saaja osaa toimia ryhmän ohjaajana.

Opintokeskus Sivis logo

Osaamismerkki on myönnetty yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

OSAAMISALUEET

Sosiaaliset taidot

Osaa toimia ryhmässä sekä kuunnella ja kommunikoida sen jäsenten kanssa.

Organisointitaidot

Osaa suunnitella ryhmän toimintaa ja toteuttaa työnjaon ryhmän sisällä. Ymmärtää ryhmän kehitysvaiheet ja niiden merkityksen ryhmän toimivuuden kannalta.

Ohjaustaidot

Osaa ohjata ryhmäprosessia ja ryhmän jäseniä, käyttää ryhmän toimintaa tukevia menetelmiä ja motivoida ja kiittää ryhmän jäseniä.

Ilmapiirin luominen

Osaa luoda hyvän ilmapiirin ryhmässä ja huolehtia ryhmän jäsenten välisestä luottamuksesta ja turvallisuuden tunteesta.

Kehittämistaidot

Osaa arvioida ja kehittää sekä ryhmän toimintaa että omaa osaamistaan.


VERTAISOSAAJA -osaamismerkkihakemus

Digitaalinen osaamismerkki tekee näkyväksi vertaisryhmän ohjaajan osaamista. Merkki voidaan myöntää hyvän ryhmän ohjauksen tunnustamiseksi. Pohdi toimintaasi ja osaamistasi psoriasisyhdistyksen ryhmän ohjaajana ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.


Todisteeksi osaamisestasi tulee liittää ryhmän esite, toiminnan tuotos tai yhteenveto palautteesta. Klikkaa valitse tiedosto -painiketta ja hae dokumentti tietokoneeltasi ja tallenna. Lopuksi paina Lähetä hakemus -painiketta.
- tai -