Volontär på ett evenemang

Volontär på ett evenemang

Mottagaren har gjort frivilligarbete och utvecklat sin kompetens under evenemanget. Roihu 2016 var Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter rf:s sjunde internationella scoutläger och ordnades i Evois. Finlands största ungdomsevenemang kulminerade i ett läger den 20-28.7.2016 där över 17 000 scouter deltog från tiotals olika länder.

[Open criteria in new window]

Mottagaren

  • kan göra frivilligarbete under ett evenemang.
  • kan på ett tydligt sätt framföra vad hen lärt sig.
  • kan ta emot feedback och och, på basis av den, utveckla sig.

kirjoita kuvaus tähänInput your badge claim code here.


Kriterium: Mottagaren kan fungera som volontär på ett evenemang.

Beskriv kort ditt uppdrag. Du kan använda uppdragsbeskrivningen eller din handledares beskrivning av uppdraget.
Skriv vilket delområde/team du hörde till.
Ange den tidsperiod då du skött uppdraget på följande sätt: ddmmyyyy – ddmmyyyy

Kriterium: Mottagaren kan på ett tydligt sätt framföra vad hen lärt sig.

Välj de kompetenser som ingått i ditt uppdrag.
Berätta mer ingående om vad du lärt dig.

Kriterium: Mottagaren kan ta emot feedback och på basis av den utveckla sig.

Beskriv på vilket sätt du lyckades speciellt bra i ditt uppdrag?
Berätta om eventuella utmaningar och motgångar du stött på i uppdraget samt på vilket sätt du övervann dem.
Beskriv mera ingående hurdan feedback du fått av din handledare, av dina medarbetare eller av dina "kunder".
Här kan du bifoga bilagor som bestyrker och kompletterar din kompetens. Bilagan kan vara en bild-, video- eller textfil.
Vi skulle gärna göra en uppföljning på hur kompetensmärkena tagits i bruk och vilken betydelse de har i t.ex. frivilligarbete samt vilket erkännande och omnämnande märkena har fått. Vi hoppas att vi kan kontakta dig senare. Tack på förhand!
- or -