Ledare för en större grupp på läger

Ledare för en större grupp på läger

Tags:

Internationell, Kommunikationsförmåga, kompetens, Ledarkompetens, Livserfarenhet, Projektledning, Samarbete
Mottagaren kan leda en större grupp under läger- eller utfärdsförhållanden, hen kan verka enligt en upplagd plan och en uppdragsbeskrivning. Roihu 2016 är det sjunde internationella scoutlägret som ordnats av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n i Evios. Finlands största ungdomsevenemang kulminerade i ett läger den 20.-28.7.2016 där över 17 000 scouter deltog från tiotals olika länder.

[Open criteria in new window]

Mottagaren

  • har verkat som gruppledare under läger- eller utfärdsförhållanden. (Ett läger är ett minst två dygn långt evenemang.)
  • kan interaktivt leda en större grupp människor på ett uppmuntrade och ansvarsfördelande sätt.
  • har förmåga att leda mänskor mot gemensamma mål.
  • kan agera enligt uppsatta mål och leda processer till slut.
  • kan fungera i en projektorganisation och planera, utföra och utvärdera projekt enligt de förutsättningar som uppdraget kräver.
  • Har upprätthållit sin motivation under hela projektets gång
  • kan fungera som ledare i en internationell omgivning. (om det är fråga om ett internationellt läger)

kirjoita kuvaus tähän
Ange den tidsperiod då du skött uppdraget på följande sätt: ddmmyyyy - ddmmyyyy
Beskriv kort ditt uppdrag. Du kan använda uppdragsbeskrivningen eller din handledares beskrivning av uppdaget.
Obligatorisk information. Den här frågan har att göra med ansökningsprocessen. Välj din egen bychef från listan.

Kriterium: Mottagaren kan leda personer på ett interaktivt, uppmuntrande och ansvarsfördelande sätt.

Obligatorisk information. Exempel: konflikthantering, intressebevakning, representation, krisarbete, empati, förhandlingsförmåga, samarbetsfärdigheter, social observation, tolerans och respekt, emotionell intelligens, handledning, samförstånd, kollegialitet.

Kriterium: Mottagaren får personer att arbeta för gemensamma mål.

Obligatorisk information. Exempel: förmåga att koordinera, förmåga att fatta beslut, ledarskapsfärdigheter, förmåga att hantera konflikter, förmåga att planera och organisera, yrkespraxis i arbetsgemenskapen, förmåga att leda ärenden, administrativ övervakning och handledning, förmåga att leda människor.

Kriterium: Mottagaren kan upprätthålla sin egen funktionsförmåga under hela projektets gång.

Obligatorisk information. Exempel: iver och förmåga att lära sig, förmåga att styra och kontrollera sin tidsanvändning, känna till sina egna styrkor, självständigt arbete, självkänsla, självbild, självförståelse, att lära sig av sina erfarenheter, mogenhet, praktikalitet, logik, pålitlighet, motivation och förmågan att bli motiverad, att känna igen sin egen roll, initiativförmåga, förmåga att inte ge upp, positiv inställning, proaktivitet, inre motivation, förmåga att sätta upp och nå egna mål, förmåga att förbinda sig, förmåga att agera under stress, förmåga att inte ge efter, hantering av stress och känslor, ansvarskänsla, ansvarstagande.

Kriterium: Mottagaren kan fungera i en projektorganisation samt planera, förverkliga och evaluera projektet på det sätt som uppgiften förutsätter.

Obligatorisk information. Exempel: organisationsförmåga, projektplanering, projektledning, projektarbete, projektevaluering, att ordna evenemang, konceptplanering.

Kriterium: Mottagaren kan fungera som ledare i en internationell omgivning (om det var frågan om ett internationellt evenemang).

Exempel: språkkunskaper, kulturmöten, tolerans.

Kriterium: Mottagaren kan utnyttja sin yrkskompetens utanför sitt arbete. Personen kan identifiera och motivera den yrkeskompetens hen fått i uppdraget.

Fyll i denna punkt om du utnyttjat din yrkeskompetens i ditt uppdrag eller om uppdraget utvecklat din yrkeskompetens. Beskriv med egna ord. Om du är studerande och kommer att utnyttja den kunskap och de färdigheter du fått i uppdraget skall du beakta de instruktioner du fått av din läroanstalt när du fyller i denna punkt. På så sätt kan du använda kunskapsmärket när du ansöker om studieprestationer.
Obligatorisk information. Beskriv med egna ord vad du lärt dig i uppdraget.
Beskriv mera ingående hurdan feedback du fått av din handledare, av dina medarbetare eller av dina "kunder".
Här kan du bifoga bilagor som bestyrker och kompletterar din kompetens. Bilagan kan vara en bild-, video- eller textfil.
Vi skulle gärna göra en uppföljning på hur kompetensmärkena tagits i bruk och vilken betydelse de har i t.ex. frivilligarbete samt vilket erkännande och omnämnande märkena har fått. Vi hoppas att vi kan kontakta dig senare. Tack på förhand!
- or -