Finnjamboree Experience

Finnjamboree Experience

Mottagaren har gjort frivilligarbete på lägret samt deltagit i sin åldersgrupps lägerprogram. Märket beviljas på basis av en självutvärdering. Roihu 2016 är det sjunde internationella scoutlägret som ordnats av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n i Evios. Finlands största ungdomsevenemang kulminerade i ett läger den 20.-28.7.2016 där över 17 000 scouter deltog från tiotals olika länder.

[Open criteria in new window]

Mottagaren

  • kan fungera som frivilligarbetare i en organisation.
  • kan planera sin dag (tidsanvändning, resurser och att pauser) och lösa praktiska problem.
  • kan interaktivt samarbeta med andra och upprätthålla en god gruppanda.
  • känner till sina egna värderingar och attityder och förstår olika kulturer och seder.
  • kan tryggt och ansvarsfullt röra sig i naturen.
  • Kan utvärdera det egna handlande och såväl ge som ta emot feedback.

kirjoita kuvaus tähän
INSTRUKTIONER: Beskriv arbetsuppgifter och uppdrag som du hade. På vilket sätt lyckades du? Vad var utmanande? Hurdan feedback fick du?
INSTRUKTIONER: Vad lärde du dig på Roihu? Välj punkter som stämmer med dina erfarenheter.
INSTRUKTIONER: Berätta med egna ord: vad upplevde och lärde du dig på Roihu? Hurdana program deltog du i? Hurdan upplevelse var Roihu? Vad lcykades du med? Vad var svårt för dig? Hurdan feedback fick du?
Här kan Du bifoga bilagor som styrker och kompletterar din kompetens. Bilagan kan vara en bild-, video eller textfil.
Vi skulle gärna vela göra en uppföljning på hur kompetensmärkena tagits i bruk och vilken betydelse de har i t.ex. frivilligarbete samt vilket erkännande och omnämnande märkena har fått. Vi hoppas att vi kan kontakta Dig senare. Tack på förhand!
- or -