Handledare för ungdomar på läger

Handledare för ungdomar på läger

Mottagaren av märket kan handleda ungdomar på läger samt förstår de mål som förbundet satt för fostran. Roihu 2016 är det sjunde internationella scoutlägret som ordnats av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry i Evios. Finlands största ungdomsevenemang kulminerade i ett läger den 20.-28.7.2016 där över 17 000 scouter deltog från tiotals olika länder.

[Open criteria in new window]

Mottagaren

  • har varit ledare under läger- och utfärdsförhållanden och förstår sig på olika ledarskapsmetoder. (Ett läger är ett minst två dygn långt evenemang)
  • kan interaktivt leda ungdomar på ett uppmuntrade och ansvarsfördelande sätt.
  • genomför sitt ledaruppdrag från början till slut.
  • kan identifiera sin ledarroll och agera målmedvetet och enligt plan.
  • kan fungera som ungdomsledare i en internationell omgivning (om det gäller ett internationellt läger).

kirjoita kuvaus tähän
Ange den tidsperiod då du skött uppdraget på följande sätt: ddmmyyyy – ddmmyyyy
Obligatorisk information. Den här frågan har att göra med ansökningsprocessen. Välj din egen bychef från listan.

Kriterium: Mottagaren har handlett unga i läger- och utfärdsförhållanden och förstår sig på olika handledningsmetoder. (Ett läger är ett minst tre dygn långt evenemang.)

Obligatorisk information. Beskriv verksamhetsmiljön. På vilket evenemang har du varit handledare för unga? Exempel: handledning, handledningens planering och målmedvetenhet, personlig handledning, handledling i grupp, ansvar för målen för fostran, särskilt stöd, olikhet, helhetssyn, utvecklingsfas, bemötande, stöd, gruppdynamik.
Obligatorisk information. Vilken ålder var de unga som du handlett?
Obligatorisk information.

Kriterium: Mottagaren kan leda ungdomar på ett interaktivt, uppmuntrade och ansvarsfördelande sätt.

Obligatorisk information. Exempel: konflikthantering, intressebevakning, representation, krisarbete, empati, förhandlingsförmåga, samarbetsfärdigheter, social observation, tolerans och respekt, emotionell intelligens, handledning, samförstånd, kollegialitet.

Kriterium: Mottagaren kan upprätthålla sin egen funktionsförmåga under hela projektets gång.

Obligatorisk information. Exempel: iver och förmåga att lära sig, förmåga att styra och kontrollera sin tidsanvändning, känna till sina egna styrkor, självständigt arbete, självkänsla, självbild, självförståelse, att lära sig av sina erfarenheter, mogenhet, praktikalitet, logik, pålitlighet, motivation och förmågan att bli motiverad, att känna igen sin egen roll, initiativförmåga, förmåga att inte ge upp, positiv inställning, proaktivitet, inre motivation, förmåga att sätta upp och nå egna mål, förmåga att förbinda sig, förmåga att agera under stress, förmåga att inte ge efter, hantering av stress och känslor, ansvarskänsla, ansvarstagande.

Kriterium: Mottagaren kan identifiera sin roll som handledare samt agera målmedvetet och planmässigt.

Obligatorisk information. Exempel: öppenhet för förändringar, förmåga att anpassa sig till förändringar, initiativförmåga, verksamhet i nya situationer.
Beskriv med egna ord. Har uppdraget ökat din yrkeskompetens? Tänker du utnyttja din handledningserfarenhet i framtida motsvarande uppdrag, i dina studier eller i ditt arbete? Kom även ihåg att du kan utnyttja kunskapsmärket när du ansöker om studieprestationer eller när du söker jobb.

Kriterium: Mottagaren kan fungera som handledare för ungdomar i en internationell omgivning (om det var frågan om ett internationellt evenemang).

Fri forumering. Exempel: språkkunskaper, kulturmöten, tolerans.
Beskriv mera ingående hurdan feedback du fått av din handledare, av dina medarbetare eller av dina "kunder".
Här kan du bifoga bilagor som bestyrker och kompletterar din kompetens. Bilagan kan vara en bild-, video- eller textfil.
Vi skulle gärna göra en uppföljning på hur kompetensmärkena tagits i bruk och vilken betydelse de har i t.ex. frivilligarbete samt vilket erkännande och omnämnande märkena har fått. Vi hoppas att vi kan kontakta dig senare. Tack på förhand!
- or -