Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtaja

Psoriasisliitto ry

kirsti.karttunen@psori.fi

Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana.

Opintokeskus Sivis logo

Osaamismerkki on myönnetty yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

OSAAMISALUEET

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen

Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Toiminnan seurantaosaaminen

Osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta sekä toteutumista.

Kehittämisosaaminen

Osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä.

Ennakointiosaaminen

Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.

Vastuunjako-osaaminen

Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta.

Edustamisosaaminen

Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.

Vuorovaikutusosaaminen

Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.


YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA -osaamismerkkihakemus

Digitaalinen osaamismerkki tekee näkyväksi puheenjohtajan osaamista. Merkki voidaan myöntää hyvän puheenjohtajuuden tunnustamiseksi. Pohdi toimintaasi ja osaamistasi psoriasisyhdistyksen puheenjohtajana ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.


Todisteeksi osaamisestasi tulee liittää hallituksen kokouskutsu tai sääntömääräisen kokouksen kokouskutsu. Klikkaa valitse tiedosto -painiketta ja hae dokumentti tietokoneeltasi ja tallenna. Lopuksi paina Lähetä hakemus -painiketta.
- tai -