Osaamista vapaaehtoistyöstä

Osaamista
vapaaehtoistyöstä

Merkin saaja on toiminut vapaaehtoistyöntekijänä vastuullisessa ja pitkäkestoisessa johtamis- tai asiantuntijatehtävässä osaamistaan kehittäen. Roihu 2016 oli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n järjestämä seitsemäs kansainvälinen partioleiri Evolla. Suomen suurin nuorisotapahtuma huipentui 20.-28.7.2016 pidettyyn leiriin, jonne osallistui yli 17 000 partiolaista kymmenistä eri maista.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Merkin saaja:

  1. on sitoutuneesti toiminut vapaaehtoistyöntekijänä pitkäkestoisessa tehtävässä.

  2. osaa kantaa taloudellista tai toiminnallista vastuuta.

  3. osaa tuloksekkaasti johtaa yhtä tai useampaa alaista tai osaa tuloksekkaasti kehittää ja jakaa asiantuntemustaan.

  4. osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehittymistään sekä osaa sanoittaa tehtävässä vahvistuneen osaamisensa työelämän ymmärtämällä kielellä.

  5. osaa vastaanottaa palautetta sekä arvioida ja kehittää toimintaa palautteen perusteella.

  6. osaa viestiä vuorovaikutteisesti eri ympäristöissä ja erilaisissa kanavissa.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Moi merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen.

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Syötä merkin hakukoodi.


OHJE: Kerro tässä lyhyesti työtehtäväsi sisältö. Voit hyödyntää työtehtäväilmoituksessa ollutta tai esimiehesi antamaa työnkuvausta (pestin kuvaus).
OHJE: Kerro tähän työtehtäväsi osa-alue/tiimi.
OHJE: Tehtävän kesto muodossa: dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy.

Tehtävään liittynyt osaaminen: Aktivoi valintalaatikon osaamisalue, joka on sisältynyt tehtävääsi. Kuvaile omaa osaamistasi tältä osaamisalueelta tekstikenttään.

VIESTINTÄOSAAMINEN
OHJE: Viestintäosaamista on vuorovaikutus, kuuntelu, suullinen viestintä, kirjallinen viestintä, esiintymistaito sekä monilukutaito.
VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
OHJE: Vuorovaikutusosaamista on ristiriitatilanteiden hallitseminen, edunvalvonta, edustaminen, kriisityö, myötätunto, neuvottelutaidot, ryhmätyötaidot, sosiaalinen havainnointi, suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, tunneäly, valmennus ja työnohjaus, yhteisymmärrys sekä yhteisöllisyys.
VERKOSTOITUMISOSAAMINEN
OHJE: Verkostoitumisosaamista on verkostojen rakentaminen, tärkeiden kontaktien tunnistaminen sekä verkostoyhteyksien ylläpitäminen.
TALOUSOSAAMINEN
OHJE: Talousosaamista on laskenta, taloussuunnittelu, talousseuranta sekä varainhankinta.
JOUSTAVUUS JA ALOITEKYKY
OHJE: Joustavuutta ja aloitekykyä on avoimuus muutokselle, muutoksiin sopeutuminen, oma-aloitteisuus sekä toiminta uusissa tilanteissa.
STRATEGINEN OSAAMINEN
OHJE: Strategista osaamista on suunnittelu, analyyttinen tapa ajatella, arviointi ja palaute, ongelmanratkaisukyky, ennakointi, käsillä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen, priorisointitaito, riskien arviointi, varmistus sekä ymmärrys.
ELÄMÄNHALLINTAOSAAMINEN
OHJE: Elämänhallintaosaamista on oppimishalu ja –taito, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, ajankäytön hallinta, itsenäinen työskentely, itseohjautuvuus, itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, kokemuksesta oppiminen, kypsyys, käytännöllisyys, loogisuus, luotettavuus, motivaatio ja motivoitumisen taito, oman roolin tunnistaminen, omatoimisuus, periksiantamattomuus, positiivinen asenne, proaktiivisuus, sisäinen motivaatio, kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, sitoutuneisuus, stressitilanteissa toimiminen, tinkimättömyys, tunteiden ja stressin käsittely, vastuullisuus sekä vastuunottaminen.
JOHTAMISOSAAMINEN
OHJE: Johtamisosaamista on koordinointikyky, päätöksentekotaito, johtamistaito, taito hallita konflikteja, suunnittelu- ja organisointitaito, ammattikäytännöt työyhteisössä, asiajohtaminen, hallinnollinen valvonta ja ohjaus sekä ihmisten johtaminen.
KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN
OHJE: Kansainvälistä osaamista on kielitaito, kulttuurien kohtaaminen sekä suvaitsevaisuus.
PROJEKTIOSAAMINEN
OHJE: Projektiosaamista on organisaatiotaidot, projektien suunnittelu, projektien ohjaaminen, projektityöskentely, projektin tulosten arviointi, tapahtumien järjestäminen sekä konseptisuunnittelu.
INNOVAATIO JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
OHJE: Innovaatio- ja yrittäjyysosaamista on hahmottamiskyky, luovuus, riskinottokyky, visiointikyky, ideasta toteutukseen, innovatiivisuus, uskallus yrittää ja epäonnistua, yhteiskuntavastuu, yrittäjämäinen asenne sekä muutosherkkyys.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN
OHJE: Kestävän kehityksen osaamista on ympäristöystävällisyys, luonnon kunnioittaminen, kestävä talous & resurssiviisaus sekä globaali vastuu.
KEHITTÄMISOSAAMINEN
OHJE: Kehittämisosaamista on arviointikyky, laatutyö, palautteenantokyky, palautteen vastaanottokyky, oman osaamisen kehittäminen sekä oman työn arviointi.
MUU TYÖELÄMÄOSAAMINEN
OHJE: Voit lisätä tähän sen osaamisen, joka ei ole tullut muilla osaamisalueilla ilmi. Muuta työelämäosaamista on mm. IT-taidot, turvallisuusosaaminen, lakisääteiset vastuut sekä materiaaleista ja välineistä huolehtiminen.
OHJE: Valitse tämä, jos olet hyödyntänyt ammatillista osaamistasi Roihu-pestissäsi tai jos pestisi on kasvattanut ammatillista osaamistasi. Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti todisteosiossa. Jos olet opiskelija ja aiot hyödyntää pestissä saamasi osaamisen opinnoissa, huomioithan oppilaitoksen ohjeet, kun perustelet ja erittelet osaamistasi. Näin voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen hyväksi lukua.
Missä erityisesti olet onnistunut tässä työtehtävässä?
OHJE: Kerro, mikä oli haastavaa tai millaisia vastoinkäymisiä kohtasit ja mahdollisesti onnistuit voittamaan pestin aikana.
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai “asiakkailtasi” saamastasi palautteesta.
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat ja täydentävät osaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -