Nuorten ohjaajana leirillä

Nuorten ohjaajana leirillä

Merkin saaja osaa ohjata nuoria leirillä sekä ymmärtää järjestön kasvatustavoitteet. Roihu 2016 oli Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n järjestämä seitsemäs kansainvälinen partioleiri Evolla. Suomen suurin nuorisotapahtuma huipentui 20.-28.7.2016 pidettyyn leiriin, jonne osallistui yli 17 000 partiolaista kymmenistä eri maista.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

Tämän merkin saaja:

  1. on toiminut leiri- tai retkiolosuhteissa nuorten ohjaajana ja ymmärtää erilaisia ohjausmenetelmiä. (Leiri on kolme yötä tai pidempään kestävä yhtäjaksoinen tapahtuma)

  2. osaa ohjata nuoria vuorovaikutuksellisesti, kannustavasti ja vastuuta jakaen.

  3. kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko tehtävän ajan.

  4. osaa toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tunnistaa roolinsa ohjaajana.

  5. osaa toimia nuorten ohjaajana kansainvälisessä yhteisössä (jos kyseessä kansainvälinen leiri)

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Moi merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen.

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.Merkitse kesto päivämäärinä muodossa: dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy
Pakollinen tieto. Tämä kysymys liittyy osaamismerkin myöntämiseen ja hakemuksen tarkastamiseen. Valitse oman kyläpäällikön nimi valintalaatikosta.

Kriteeri: On toiminut leiri- tai retkiolosuhteissa nuorten ohjaajana ja ymmärtää erilaisia ohjausmenetelmiä (Leiri on kolme päivää tai pidempään kestävä yhtäjaksoinen tapahtuma)

Pakollinen tieto. Kuvaile toimintaympäristöä. Millä leirillä olet toiminut nuorten ohjaajana? Esimerkiksi Ohjausosaaminen: ohjaajuus, ohjaustyön suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, yksilön ohjaus, ryhmän ohjaus, kasvatusvastuu, kasvatustavoite, erityinen tuki, erilaisuus, kokonaisvaltaisuus, kehitysvaihe, kohtaaminen, tuki, ryhmädynamiikka
Pakollinen tieto. Minkä ikäisiä nuoria olet ohjannut?
Pakollinen tieto.

Kriteeri: Osaa ohjata nuoria vuorovaikutuksellisesti, kannustavasti ja vastuuta jakaen.

Pakollinen tieto. Esimerkiksi Vuorovaikutusosaaminen: Ristiriitatilanteiden hallitseminen, Edunvalvonta, Edustaminen, Kriisityö, Myötätunto, Neuvottelutaidot, Ryhmätyötaidot, Sosiaalinen havainnointi, Suvaitsevaisuus ja muiden kunnioitus, Tunneäly, Valmennus ja työnohjaus, Yhteisymmärrys, Yhteisöllisyys.

Kriteeri 3. Kykenee pitämään yllä oman toimintakykynsä koko tehtävän ajan.

Pakollinen tieto. Elämänhallintaosaaminen: Oppimishalu ja –taito, Kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, Ajankäytön hallinta, Itsenäinen työskentely, Itseohjautuvuus, Itsetunto, minäkuva, itseymmärrys, Kokemuksesta oppiminen, Kypsyys, Käytännöllisyys, Loogisuus, Luotettavuus, Motivaatio ja motivoitumisen taito, Oman roolin tunnistaminen, Omatoimisuus, Periksiantamattomuus, Positiivinen asenne, Proaktiivisuus, Sisäinen motivaatio, Kyky asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita, Sitoutuneisuus, Stressitilanteissa toimiminen, Tinkimättömyys, Tunteiden ja stressin käsittely, Vastuullisuus, vastuunottaminen.

Kriteeri: Osaa toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tunnistaa roolinsa ohjaajana.

Pakollinen tieto. Joustavuutta ja aloitekykyä on avoimuus muutokselle, muutoksiin sopeutuminen, oma-aloitteisuus sekä toiminta uusissa tilanteissa.
Kerro osaamisestasi vapaamuotoisesti. Onko tehtävä kasvattanut sinun ammatillista osaamistasi? Aiotko hyödyntää ohjausosaamistasi myöhemmin vastaavissa tehtävissä, opiskelussa tai työssäsi? Muista myös, että voit hyödyntää osaamismerkkiä, kun haet opintosuorituksen osaamisen tunnistamista tai uutta työtehtävää.

Kriteeri: Osaa toimia nuorten ohjaajana kansainvälisessä yhteisössä (jos kyseessä kansainvälinen leiri)

Vapaa valintainen tieto. Kerro kansainvälisestä nuorten ohjaamisosaamisestasi, jos kyseessä kansainvälinen leiri. Kansainvälinen osaaminen: Kielitaito, Kulttuurien kohtaaminen, Suvaitsevaisuus
OHJE: Kerro tarkemmin esimieheltäsi, työkavereiltasi tai “asiakkailtasi” saamastasi palautteesta
Voit lisätä tähän liitteitä, jotka osoittavat ja täydentävät ohjausosaamistasi. Liite voi olla kuva-, video- tai tekstitiedosto.
Myöhemmin haluamme tutkia osaamismerkkien käyttöä sekä miten niitä on hyödynnetty esimerkiksi vapaaehtoistyön tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työtehtäviin hakemisessa. Toivomme, että saamme ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Kiitos etukäteen!
- tai -