Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtaja

Avainsanat:

johtaminen, organisointi, osaaja, yhdistys
Merkin saaja osaa toimia rekisteröityneen yhdistyksen puheenjohtajana. Osaamismerkki on myönnetty yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Hallitustyöskentely ja kokousosaaminen

Osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta.

Toiminnan seurantaosaaminen

Osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta sekä toteutumista (esim. projektit).

Kehittämisosaaminen

Osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä.

Ennakointiosaaminen

Osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille.

Vastuunjako-osaaminen

Osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille. Osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta.

Edustamisosaaminen

Osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle.

Vuorovaikutusosaaminen

Osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta. Osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta.


Moi merkin hakija!

Muutama tärkeä asia liittyen merkkihakemukseen.

Merkkihakemuksessa on tärkeää muistaa, että kaikki kirjoittamasi tiedot sekä mahdolliset liitteet näkyvät julkisina, ellet itse muuta julkisuusasetuksia myöhemmin Open Badge Passport -sivustossa. Muista liitteiden osalta myös nettietiketti. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä esiintyy muita henkilöitä, niin muista pyytää lupa julkaisulle ennen kuin liität ne hakemukseesi.


Valitse listasta partiopiirisi. Mikäli mikään vaihtoehto ei sovellu sinulle, valitse "Muu/en ole vielä partiolainen".
Listaa puheenjohtajakausia, mainitse myös vuodet tai vuosivälit.
Luettele lyhyesti puheenjohtajan tehtävät, joita olet tehnyt omakohtaisesti. Mainitse myös puheenjohtajalle kukaties epätavalliset tehtävät, jos olet hoitanut sellaisia. Mieti, millaisia todisteita voit esittää tehtäviin liittyen.
Mieti konkretiaa: uudelleenvalinta, yhdistyksen kukoistus, ihmisten todistukset, medianäkyvyys, mainitse jotakin ja esitä todisteina loput.
Lue kriteerit ja kerro erityisesti niiden sisältämistä asioista.

Liitteitä:

Tuo osaamisesi todisteeksi jokin laatimasi toimintakertomus tai sen osa.
Esimerkki laatimastasi toimintasuunnitelmasta. Jos laatijoita on useita, kuvaile omaa rooliasi.
Tuo esimerkit laatimistasi kokousasiakirjoista
Kokouskäytäntöihin liittyvä asiakirja
Kokousasiakirja
Tuo vapaasti valitsemasi dokumentti, jolla osoitat kyvykkyyttäsi. Täydennä todistevalikoimaasi kriteerien mukaan.
- tai -