Moodle-osaaja

Moodle-osaaja

Avainsanat:

Moodle, oppimisalusta, osaaminen, pedagoginen, tekninen, verkko-opetus
Osaa suunnitella ja toteuttaa sekä pedagogisesti että teknisesti toimivan Moodle-toteutuksen

Osaaminen

  • Osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti ja teknisesti toimivan sekä oman yhteisön yhteisten käytänteiden mukaisen Moodle-kurssialueen.
  • Osaa käyttää ja hyödyntää monipuolisesti Moodlen eri aktiviteetteja.
  • Osaa lisätä kurssialueelle erityyppisiä sisältöjä (esim. tekstidokumentit, videot, kuvat, äänitteet).
  • Osaa organisoida ja ohjata sekä yksilöllistä että yhteisöllistä työskentelyä verkkototeutuksella
  • Osaa hyödyntää hallintotyökaluja oppimisprosessin seurantaan ja palautteen antoon (esim. arviointi, edistymisen seuranta)

Osaamisen osoittaminen

  • Suunnittele ja rakenna toimiva Moodlen kurssialue omaan opetukseesi. Hyödynnä Moodlen aktiviteetteja monipuolisesti ja lisää kurssille sisältöä eri muodoissa. Toteuta opetus, ohjaus ja arviointi sekä hyödynnä tarkoituksenmukaisesti hallintotyökaluja. Kerää palaute osallistujilta sekä kollegoilta/arvio yhteisten käytänteiden toteutumisesta.

  • Kirjaa osaamismerkkihakemukseen linkki dokumenttiin/sivustoon/blogiin tms. jossa teet oman osaamisesi näkyväksi ja olet liittänyt mukaan todisteita/arvioita osaamisestasi.

  • Liitä mukaan myös linkki Moodlen kurssialueelle.

  • Tarvittaessa lisää lisätietoja ko. kenttään.Kuvaa Moodlen opetuskäytön osaamisesi (vrt. osaamistavoitteet) esim. dokumenttiin, sivustoon, blogiin tai videolle. Liitä dokumentaatioon todisteita ja arvioita osaamisestasi.
Liitä mukaan kurssialueen suora https-linkki.
Liitä tarvittaessa mukaan lisätietoja osaamisesi osoittamiseen vrt. osaamisen tavoitteet & kriteerit
- tai -